Ελλάδα

Μεγάλο συνέδριο για τη σχέση κοινωνίας και σχολείου στην Κρήτη

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ» διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Χερσονήσου.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη αντιστοιχία των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του σχολείου με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της σχέσης σχολείου και κοινωνίας, έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου για πολύπλευρη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η καταγραφή ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών προτάσεων, η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών και η προώθηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή σχέση σχολείου-κοινωνίας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Το συνέδριο απευθύνεται σε Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στελέχη της εκπαίδευσης, επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων με ενδιαφέρον για τη θεματική του συνεδρίου, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, μαθητές, γονείς και φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης

Σχόλια