Ελλάδα

Αιτήσεις για την εισαγωγή στο Πειραματικό

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr/) από τις 11 Απριλίου έως και 13 Μαϊου 2016.

Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου θα γίνει με κλήρωση (σύμφωνα με την υπ. αρ. απόφαση 47381/Δ6, ΦΕΚ 847/30-03-2016), η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου στον χώρο του σχολείου και ενώπιον των ενδιαφερόμενων γονέων/κηδεμόνων, από τριμελή επιτροπή γονέων που ορίζεται από τους ίδιους.

Σχόλια