Ελλάδα

Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τηλέτυπος Α.Ε.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον τηλεοπτικό σταθμό Mega. Την αδυναμία των μετόχων να βρουν λύση στα οικονομικά προβλήματα του μεγάλου καναλιού, ακολούθησε η απόφαση της διοικούσας επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να αναστείλει, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη διαπραγμάτευση των μετοχών της Τηλέτυπος  Α.Ε. η

Η Επιτροπή έκρινε ότι πλέον, δεν διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρείας.

Η αναστολή της διαπραγμάτευσης θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η εταιρεία παράσχει ενημέρωση για:

?τα αποτελέσματα της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου,

?τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί η εταιρεία, δοθέντος ότι την 29.2.2016 έχει λήξει η περίοδος χάριτος (waiver) που είχε τεθεί από τις πιστώτριες τράπεζες, και

?τυχόν άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Η ανακοίνωση του Χ.Α.

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 8 Μαρτίου 2016 η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας " ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ".

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι, σε συνέχεια της από 7.3.2016 ανακοίνωσης της εν λόγω Εταιρείας, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών αυτής και αποφάσισε να ζητήσει από το Χρηματιστήριο Αθηνών όπως προβεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005.

Οι μετοχές της εταιρείας "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" θα παραμείνουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης μέχρι η ανωτέρω Εταιρεία να παράσχει ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό για α) τα αποτελέσματα της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, β) τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί η Εταιρεία, δοθέντος ότι την 29.2.2016 έχει λήξει η περίοδος χάριτος (waiver) που είχε τεθεί από τις πιστώτριες τράπεζες, και γ) τυχόν άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν υλοποιήθηκε στο χρονικό πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων μετοχών, καθώς δεν αναλήφθηκε το απαιτούμενο ποσό.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση «το Διοικητικό της Συμβούλιο στην προγραμματισμένη συνεδρίασή του της 07/03/2016 με θέμα την πιστοποίηση καταβολής ποσού της από 26/05/2015 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν έως 15.118.950 ευρώ, ανέβαλε την συζήτηση του θέματος για επόμενη συνεδρίασή του έως την 11/3/2016».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι μέτοχοι καταβάλουν προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί λύση στη συνεδρίαση της Παρασκευής,  ενώ την ίδια ώρα το κλίμα στο σταθμό της Μεσογείων είναι βαρύ με τους εκατοντάδες εργαζομένους να μην γνωρίζουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα.

Σχόλια