Ελλάδα

Επιστολή ΕΠΑΜ στους πρέσβεις της Ε.Ε. για τα μέτρα λιτότητας

Το ΕΠΑΜ, «στo πλαίσιo της δυναμικής πολιτικής που ακολουθεί έναντι της Ε.Ε.», όπω αναφέρει, απέστειλε επιστολή στους πρέσβεις της Ε.Ε., με την οποία τους θέτει ενώπιον των ευθυνών τους για τις «παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί στην Ελλάδα στο όνομα των μέτρων λιτότητας».

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στη σχετική έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναπτύσσονται αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα, βάσει των οποίων οι ελληνικές κυβερνήσεις, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η Ε.Ε. και το ΔΝΤ καθίστανται υπεύθυνοι για τις ως άνω παραβιάσεις.

Σχόλια