Ελλάδα

Νόμιμα άλλα έξι Προεδρικά Διατάγματα για το σχέδιο "Αθηνά"

Νόμιμα κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας έξι ακόμη Προεδρικά Διατάγματα του Σχεδίου "Αθηνά" από τα συνολικά 36 (23 αφορούν Πανεπιστήμια και 13 ΤΕΙ).

Έτσι ο έως τώρα αριθμός των νόμιμων διαταγμάτων ανέρχεται στα 10.

Τα 6 Προεδρικά Διατάγματα τα οποία επεξεργάστηκε το Ε' Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου και κρίθηκαν νόμιμα αφορούν:

1. Την ΑΣΠΑΙΤΕ: Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία τμημάτων και ίδρυση σχολής.

2. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο: Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία τμημάτων.

3. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Ίδρυση σχολών, κατάργηση και μετονομασία τμήματος.

4. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Ίδρυση σχολών, κατάργηση τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης.

5. Το Πολυτεχνείο Κρήτης: Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση σχολών.

6. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ίδρυση σχολών, κατάργηση τμήματος, μετονομασία τμήματος και συγχώνευση ειδικεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι νόμιμα έκρινε το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας άλλα 4 Προεδρικά Διατάγματα του σχεδίου "Αθηνά" που αφορούν:

1) Την ίδρυση σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

2) Την ίδρυση-συγκρότηση σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

3) Την ίδρυση-συγκρότηση σχολών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

4) Την ίδρυση σχολής Καλών Τεχνών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Στα Π.Δ. το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κάνει νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις, ενώ επισημαίνει πως αυτά πρέπει να στέλνονται εγκαίρως στο ΣτΕ, ώστε «αφενός να μην αιφνιδιάζεται η εκπαιδευτική κοινότητα και αφετέρου να παρέχεται η δυνατότητα λυσιτελούς επεξεργασίας» όπως επιτάσσει το Σύνταγμα (άρθρο 95).

Τα έξι διατάγματα που κρίθηκαν νόμιμα από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, όπως και τα άλλα 30 που αφορούν το σχέδιο "Αθηνά", όπως αναφέρουν οι δικαστές, στάλθηκαν στο ΣτΕ στις 23 Απριλίου 2013, δηλαδή «λίγο πριν από την έναρξη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014». Όμως, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, το υπουργείο Παιδείας βεβαιώνει, σε σχετικό έγγραφό του προς το δικαστήριο, ότι «η σχεδιαζόμενη μερική αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας είχε αποτελέσει αντικείμενο μακροχρόνιας και διεξοδικής διαβουλεύσεως με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς» και ότι «οι παρεμβάσεις που επιχειρούνται στο παρόν στάδιο είναι περιορισμένες». Κατά συνέπεια, υπογραμμίζεται στις γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ, νομίμως προβλέπεται ότι οι ρυθμίσεις των έξι διαταγμάτων αφορούν και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Σχόλια