Ελλάδα

Πολυτεχνείο Κρήτης: Με το νέο νόμο-πλαίσιο η επιλογή πρύτανη

Με τη διαδικασία του νέου νόμου-πλαισίου θα επιλέξει πρύτανη το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και το ΤΕΙ Πειραιά. Η διαδικασία αναμένεται να περατωθεί ως τα τέλη Μαρτίου. Πρόκειται, σύμφωνα με το "Βήμα", για τα πρώτα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας που θα εφαρμόσουν πλήρως το νέο νόμο-πλαίσιο, για τον οποίο ακόμη και σήμερα οι διοικήσεις τους σχολιάζουν ότι τα προβλήματα που έφερε στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που έλυσε.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει ήδη προκηρυχτεί διεθνής διαγωνισμός και έχουν κατατεθεί από τρεις υποψηφιότητες πανεπιστημιακών από την Ελλάδα αλλά και από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι θητείες των νυν πρυτάνεών τους έληξαν το καλοκαίρι που πέρασε αλλά παρατάθηκαν ως τη λήξη του 2012 και πλέον παρατείνονται εκ νέου σιωπηρά από το υπουργείο Παιδείας μέχρι να εκλεγούν οι νέες διοικήσεις τους.

Η εκλογική διαδικασία, όπως ορίζει και σχετική υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, θα γίνει χωρίς να είναι υποχρεωτική η κάλπη, με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψήφου. Όπως φαίνεται οι ακραίες κινητοποιήσεις φοιτητών και καθηγητών της περυσινής χρονιάς οδήγησαν τελικά σε οριστική κατάργηση της κάλπης - με τον προηγούμενο νόμο ήταν υποχρεωτική η χρήση της κάλπης δύο φορές προτού γίνει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά.

Έτσι, σε λιγότερο από δύο μήνες, στο Πολυτεχνείο Κρήτης - ο πρύτανης κ. Ιωάννης Φίλης υπολογίζει ότι στις αρχές Μαρτίου το Ίδρυμα θα έχει εκλέξει τον αντικαταστάτη του- ο περίφημος νέος νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ θα έχει εφαρμοστεί πλήρως. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης θα κατατεθούν υποψηφιότητες ως τις 28 Φεβρουαρίου, από αυτές το Συμβούλιο του Ιδρύματος θα επιλέξει τρεις και στη συνέχεια οι καθηγητές του θα εκλέξουν μεταξύ αυτών το νέο πρύτανη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, «οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων, ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή. Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων τηρείται από τα όργανα διενέργειας εκλογών ειδικό πρωτόκολλο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν».

Όπως προβλέπει η διαδικασία, από τους υπεύθυνους για τη διενέργεια των εκλογών αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον πρύτανη του πανεπιστημίου ή τον πρόεδρο του ΤΕΙ. Τέλος, οι εκλογικοί αυτοί κατάλογοι οριστικοποιούνται 20 ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Οι ενστάσεις, αν υπάρχουν, θα υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών.

Την ίδια ώρα, διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή προέδρου του ΤΕΙ Πειραιά έχει ήδη απευθύνει και ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος κ. Γιώργος Καλκάνης. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του προέδρου θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους ως τις 12 Μαρτίου.

Σχόλια