Ειδήσεις

Καστέλι: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για αεροδρόμιο

Πιο κοντά από ποτέ η δημιουργία του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Ο Χρ. Σπίρτζης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Πιο κοντά από ποτέ η δημιουργία του νέου αεροδρομίου Καστελίου . Και αυτό γιατί ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε την απόφαση που αφορά την ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου για το έργο του αερολιμένα Καστελίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με διαδικασίες  κατά τις οποίες τηρήθηκαν όλες οι εγγυήσεις διαφάνειας, προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και επενδυτικής συμμετοχής υψηλών προδιαγραφών.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό  με το γεγονός, ότι για πρώτη φορά ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης των απαλλοτριώσεων τόσο για τον αερολιμένα όσο και για τις οδικές συνδέσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει  εξασφαλιστεί η εξεύρεση χρηματοδότησης των αρχαιολογικών ερευνών πριν την έναρξη  της περιόδου Παραχώρησης, καθιστά πλήρως επιτεύξιμο τον στόχο υλοποίησης του Έργου εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος χωρίς καθυστερήσεις. Εξυπακούεται, ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του εξαιρετικά σημαντικού αυτού έργου για την Κρήτη αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την Εθνική Οικονομία αλλά και την Ελλάδα.

Είναι φανερό ότι οι επενδυτές, υλοποιώντας αυτό το έργο αποκλειστικά με δικά τους κεφάλαια, αναμένουν με βεβαιότητα τα επόμενα χρόνια περαιτέρω αύξηση του τουρισμού στην Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα, καθώς και σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Μάλιστα σε  συνεργασία  με τον δήμαρχο Μίνωα Πεδιάδας κ. Ζαχαρία Καλογεράκη   η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση μελέτης για τον χωροταξικό σχεδιασμό της  ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου, προκειμένου να υπάρχει ένας σχεδιασμός σε συντεταγμένη βάση. Με στόχο, να αποφευχθούν τα φαινόμενα άναρχης ανάπτυξης και μη σεβασμού στην προστασία και την ανάδειξη  του περιβάλλοντος, που ως τώρα ακολουθούνταν στη χώρα, στα μεγάλα έργα υποδομών.

Τα επόμενα βήματα μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και την Κύρωση της  στην Βουλή

Μετά την Υπογραφή Σπίρτζη και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι , μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα πρέπει να ολοκληρωθούν:

-Η διαδικασία επιλογής του Ανεξάρτητου Μηχανικού από Επιτροπή με επικεφαλής στέλεχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην οποία θα μετέχουν ισότιμα το Δημόσιο και ο Προσωρινός Ανάδοχος.

-Η υποβολή εκ μέρους του Προσωρινού Αναδόχου του Φακέλου  Τροποποίησης της Εγκεκριμένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την υποβληθείσα εκ μέρους του Τεχνική Προσφορά.

-Η υποβολή των λοιπών αναγκαίων  στοιχείων (της εγγυητικής επιστολής δεσμευτικής επένδυσης, της επαλήθευσης Χρηματοοινομικού Μοντέλου από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα, των συμβάσεων ασφαλίσεων, της σύμβασης Μελέτης - Κατασκευής, της σύμβασης δευτερογενούς δανείου κλπ) για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

-Θα ακολουθήσει η ανακήρυξη του Οριστικού Αναδόχου και η αποστολή του Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

- Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προσυμβατικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα υπογραφεί η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και της Εταιρείας για την κατασκευή και λειτουργία του Αερολιμένα (η οποία θα έχει μέχρι τότε συσταθεί) καθώς και των Αρχικών Μετόχων. Η Σύμβαση Παραχώρησης θα πρέπει τέλος να κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων με νόμο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.

Τι ανέφερε ο κ. Σπίρτζης :

Επί του θέματος, ο κ. Σπίρτζης δήλωσε:  «Σήμερα γίνεται πραγματικότητα ένα έργο που δοκιμάστηκε από τις πολυετείς εμπλοκές και καθυστερήσεις εξαιτίας των ατελέσφορων σχεδιασμών και της αναποτελεσματικότητας των πολιτικών δυνάμεων που χειρίστηκαν την τύχη του στο παρελθόν. Η χώρα γυρίζει σελίδα και μαζί και τα έργα υποδομών που πλέον σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε άλλη λογική. Στη Κρήτη θα πραγματοποιηθεί ένα έργο καταλύτης για την εθνική οικονομία, από το οποίο και το Δημόσιο, αποκτά ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Αλλάξαμε τη δομή του διαγωνισμού προς όφελος του Δημοσίου και των τοπικών κοινωνιών. Και κατηγορηθήκαμε γι΄ αυτό. Δυστυχώς για αυτούς που θέλουν να κρατήσουν τη χώρα πίσω, θα συνεχίσουμε. Εφεξής στα έργα παραχώρησης θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.  Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι ένα  έργο το οποίο δεν  θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο αυτούς  θα  το εκτελέσουν και θα το εκμεταλλευτούν. Εάν και στο παρελθόν προγραμματίζονταν σ' αυτή την κατεύθυνση τα έργα παραχώρησης και σύμπραξης, σήμερα η χώρα θα είχε άλλη εικόνα. Η χώρα γυρίζει σελίδα και αφήνει πίσω της το χρεωκοπημένο πολιτικό κατεστημένο που σχεδίασε έργα για τους λίγους και ισχυρούς και ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε χρυσάφι», υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανοίγει ουσιαστικά την αυλαία των μεγάλων έργων παραχώρησης Τρίτης Γενιάς.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ,τονίζεται μεταξύ άλλων:

Ο κ. Χρήστος Σπίρτζης, υπέγραψε την απόφαση για την ανακήρυξη του Προσωρινού αναδόχου της σύμβασης παραχώρησης για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία  Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων αυτού».

Ηχηρή απάντηση στις δυνάμεις του παλαιοκομματισμού που καλλιεργούν μήνες τώρα ένα επικοινωνιακό ναυάγιο της επένδυσης.

Ανοίγει η αυλαία των μεγάλων έργων Τρίτης Γενιάς.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Εθνική Οικονομία και τη χώρα, η επένδυση στο Καστέλι με διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και των τοπικών κοινωνιών.

Ο διαγωνισμός και η υλοποίηση του έργου διέπονται από κανόνες διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Το Δημόσιο αποκτά ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο: Αυξάνεται δραστικά το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία κατασκευής και λειτουργίας του νέου αερολιμένα.

Ξεπερνώντας διαχειριστικά λάθη, εμπλοκές και καθυστερήσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και ένα αποτυχημένο διαγωνισμό, που διακινδύνευσαν σοβαρά την υλοποίηση και την τύχη του έργου εδώ και 17 χρόνια, σήμερα,  η δημιουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης είναι γεγονός. Η νέα αυτή επένδυση ύψους άνω του 850 εκ ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί με όρους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, διαψεύδει τις δυνάμεις του παλαιοκομματισμού που τόσους μήνες δίνουν απεγνωσμένες μάχες, για να πείσουν ότι το έργο καθυστερεί και δεν πρόκειται να υλοποιηθεί.

Ταυτόχρονα μέσα από τα προφανή αναπτυξιακά και οικονομικά οφέλη που συμβάλλουν  καθοριστικά στην αλλαγή του επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας δίνεται μία ηχηρή απάντηση, σε όλες εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να κρατήσουν τη χώρα στο παρελθόν και καλλιεργούν εντέχνως,  επικοινωνιακή καταιγίδα περί τείχους και προσκομμάτων της κυβέρνησης, έναντι των επενδύσεων.

Με πυξίδα τον κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών επενδύσεων που θα αποτελέσουν καταλύτη για την Εθνική Οικονομία, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας  για το αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης.  

Ενα μακρόπνοο πρόγραμμα υποδομών που θα συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη δίκαιη ανάπτυξη, καθώς πρόκειται για παραγωγικές επενδύσεις που θα πραγματοποιούνται με όρους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και των τοπικών κοινωνιών.  Το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε με την επένδυση του αεροδρομίου στο Καστέλι, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία αποτύπωσε μία σύμβαση παραχώρησης με βασικά προαπαιτούμενα τα παραπάνω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, αλλά και οι αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται για την Κρήτη και την Εθνική Οικονομία δεν ήταν αυτονόητες.

Προηγήθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  ένας σημαντικός κύκλος παρεμβάσεων και αλλαγών στη δομή του διαγωνισμού με βάση τη φιλοσοφία της κυβέρνησης από την οποία θα διαπνέονται εφεξής τα έργα με σύμβασης παραχώρησης. Οι αλλαγές στη δομή του διαγωνισμού έκλεισαν με την απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών πριν από 1,5 χρόνο στην οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Μεταβολών για τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Δημοσίου και των τοπικών κοινωνιών. Και κατηγορηθήκαμε γι΄ αυτό. Δυστυχώς για αυτούς που θέλουν να κρατήσουν τη χώρα πίσω, θα συνεχίσουμε. Εφεξής στα έργα παραχώρησης θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.  Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι ένα  έργο το οποίο δεν  θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο αυτούς  θα  το εκτελέσουν και θα το εκμεταλλευτούν. Εάν και στο παρελθόν προγραμματίζονταν σ' αυτή την κατεύθυνση τα έργα παραχώρησης και σύμπραξης, σήμερα η χώρα θα είχε άλλη εικόνα. Η χώρα γυρίζει σελίδα και αφήνει πίσω της το χρεωκοπημένο πολιτικό κατεστημένο που σχεδίασε έργα για τους λίγους και ισχυρούς  και ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε χρυσάφι», υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανοίγει ουσιαστικά την αυλαία των μεγάλων έργων παραχώρησης Τρίτης Γενιάς.

Ενα μακρόπνοο πρόγραμμα υποδομών που θα συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη δίκαιη ανάπτυξη, καθώς πρόκειται για παραγωγικές επενδύσεις που θα πραγματοποιούνται με όρους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και των τοπικών κοινωνιών.  Το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε με την επένδυση του αεροδρομίου στο Καστέλι, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία αποτύπωσε μία σύμβαση παραχώρησης με βασικά προαπαιτούμενα τα παραπάνω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, αλλά και οι αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται για την Κρήτη και την Εθνική Οικονομία δεν ήταν αυτονόητες.

Προηγήθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  ένας σημαντικός κύκλος παρεμβάσεων και αλλαγών στη δομή του διαγωνισμού με βάση τη φιλοσοφία της κυβέρνησης από την οποία θα διαπνέονται εφεξής τα έργα με σύμβασης παραχώρησης. Οι αλλαγές στη δομή του διαγωνισμού έκλεισαν με την απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών πριν από 1,5 χρόνο στην οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Μεταβολών για τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Να σημειωθεί, ότι οι παρεμβάσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και ακολούθως τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, αποτυπώνονται ανάγλυφα στην Προσφορά του Προσωρινού Αναδόχου καθώς:

?      Το Δημόσιο διατηρεί ισχυρή παρουσία σε μια εξαιρετικής σημασίας επένδυση: Αυξάνεται το ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου  από 40% σε 46%. Ήδη λοιπόν το Δημόσιο απέκτησε ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.

?      Αυξάνεται η βαρύτητα της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων

?      Η αιτούμενη χρηματοδοτική Συμβολή εκ μέρους του Δημοσίου περιορίστηκε σε 180 εκατομμύρια ευρώ.

?       Αυξάνεται σε 2% το ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων του αερολιμένα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης, υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, αλλά και άλλων κοινωφελών δράσεων. Τα ποσά θα αποδίδονται κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

?      Τονώνεται δραστικά η απασχόληση: Θα δημιουργηθούν 1000 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της κατασκευής. 500 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας και εκατοντάδες ακόμη, όταν θα αναπτυχθούν οι νέες εμπορικές υποδομές και οι χρήσεις. Μάλιστα θα υπάρξει μέριμνα να δοθεί προτεραιότητα στην απασχόληση των ανέργων.

?      Τροποποιείται ριζικά ο τρόπος επιλογής του Ανεξάρτητου Μηχανικού, καθώς ισχυροποιείται η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία επιλογής του, με ανοιχτές και διάφανες διαγωνιστικές διαδικασίες.

?      Το κτίριο του αεροσταθμού θα σέβεται την πολιτιστική και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου και του τοπίου και κατασκευαστεί  με κριτήρια υψηλών βιοκλιματικών προδιαγραφών. Ειδική αρχιτεκτονική επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση της μελέτης με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού για την κατασκευή του, κατά τρόπο που να εναρμονίζεται με την ιδιαιτερότητα της περιοχής.  

?      Στη  Ζώνη Εμπορικών Χρήσεων  θα δημιουργηθεί σε έκταση δέκα (στρεμμάτων συνεδριακός - εκθεσιακός  χώρος ο  οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεθνή προβολή των τοπικών προϊόντων και δεν θα είναι ανταγωνιστικός εμπορικά. Θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με μέριμνα του Δημοσίου.

Τι δηλώνει ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος με αφορμή την υπογραφή

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης για την ανακήρυξη του Προσωρινού αναδόχου για το έργο του αερολιμένα Καστελλίου, ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης δηλώνει:

Με την υπογραφή της απόφασης για την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή και λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Καστελλίου που υπέγραψε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης, γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου. Ενός έργου που για 13 χρόνια παρέμενε στις εξαγγελίες, σήμερα δρομολογείται και επίσημα.

Η δημοτική αρχή από την πρώτη στιγμή συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία εξέλιξης του έργου, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, την πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Με τη συμμετοχή μας πετύχαμε τη χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης του χωροταξικού σχεδιασμού και το αναπτυξιακό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας. Επιπλέον την αύξηση σε 2% των ακαθάριστων εσόδων προς το Δήμο, την εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης που θα εναρμονίζει το κτίριο του αερολιμένα με την ιδιαιτερότητα της περιοχής αλλά και την δημιουργία συνεδριακού -εκθεσιακού χώρου προβολής τοπικών προϊόντων.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια στα πλαίσια του σχεδιασμού μας, ώστε το έργο να διασφαλίσει τα μέγιστα για τον τόπο και τους δημότες μας, όπως επίσης να διατηρήσει η περιοχή την ιστορική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική φυσιογνωμία της.

Έχοντας συνειδητοποιήσει τα θετικά και τα αρνητικά που θα προκύψουν στην περιοχή μας από την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου, καλούμε όλες τις δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, να δώσουν το παρών για να διασφαλίσουμε - διεκδικήσουμε τους όρους που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου και θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των δημοτών μας.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια