Ειδήσεις

"Βατερλό" στις συντάξεις με περικοπές ως και 40%

Από το 2010 έως σήμερα, οι συνταξιούχοι υπέστησαν μια πραγματική “σφαγή”, καθώς οι συντάξεις τους μειώθηκαν κατά μέσο όρο περισσότερο από 40%.

Από το 2010 έως σήμερα, οι συνταξιούχοι υπέστησαν μια πραγματική "σφαγή", καθώς οι συντάξεις τους μειώθηκαν κατά μέσο όρο περισσότερο από 40%, ενώ κατά περιπτώσεις οι μειώσεις ήταν... κατακλυσμιαίες, ιδιαίτερα σε εκείνους που έπαιρναν υψηλές συντάξεις.

Το "Βατερλό" των συντάξεων - κύριων και επικουρικών - σε 14 πράξεις αναλύει η "Ημερησία", όπως τις κωδικοποίησε ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος.

Η κατάργηση της 13ης και της 14ης σύνταξης ήταν η πρώτη πράξη στο "σίριαλ" των περικοπών στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

Η κύρια σύνταξη υπόκειται στις ακόλουθες εισφορές-παρακρατήσεις και κατόπιν αφαιρούνται υπολογισμένες επί του μικτού ποσού η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (6%) και ο φόρος:

1. Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

2. Ειδική εισφορά συνταξιούχων που αφορά συνταξιούχους κάτω των 60 ετών που παίρνουν σύνταξη άνω των 1.700 ευρώ μετά την 1η παρακράτηση.

3α. Μείωση κατά 40% των συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ μηνιαίως για τους κάτω των 55 μετά τις παρακρατήσεις (1) και (2).

3β. Μείωση κατά 20% των συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ μηνιαίως, για τους άνω των 55 ετών. Η μείωση γίνεται στο ποσό που απομένει μετά τις παρακρατήσεις (1) και (2).

4. Μείωση κατά 12% στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Η μείωση γίνεται στο ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τις παρακρατήσεις (1), (2) και (3).

5. Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 επιβλήθηκε μείωση από το 1ο ευρώ στο άθροισμα κύριας και επικουρικών ως ακολούθως:

6. Αύξηση της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6%.

7. Μείωση του πλαφόν στα 2.000 ευρώ μικτά (από 2.773 ευρώ) για μία σύνταξη και στα 3.000 ευρώ καθαρά για τις πολλαπλά καταβαλλόμενες συντάξεις στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΝΕΛΕΗΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Οι 7 μειώσεις στις επικουρικές

- Πρώτη μείωση επικουρικών συντάξεων από 3% έως 10%:

Με το άρθρο 44 του Ν. 3986/2011 θεσπίστηκε η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επικουρικής σύνταξης, ήτοι στο μικτό ποσό ως αυτό αναφέρεται στη συνταξιοδοτική απόφαση αφού αφαιρεθεί το 5,2% της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος (όχι στο καταβαλλόμενο) και αφαιρείται ως εξής:

α) Για συντάξεις 300 έως 350 ευρώ ποσοστό μείωσης 3%.

β) Για συντάξεις 350 έως 400 ευρώ ποσοστό μείωσης 4%.

γ) Για συντάξεις 400 έως 450 ευρώ ποσοστό μείωσης 5%.

δ) Για συντάξεις 450 έως 500 ευρώ ποσοστό μείωσης 6%.

ε) Για συντάξεις 500 έως 550 ευρώ ποσοστό μείωσης 7%.

στ) Για συντάξεις 550 έως 600 ευρώ ποσοστό μείωσης 8%.

ζ) Για συντάξεις 600 έως 650 ευρώ ποσοστό μείωσης 9%.

η) Για συντάξεις 650 ευρώ και άνω, ποσοστό μείωσης 10%.

Από την εν λόγω μείωση εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, καθώς και όσοι λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας από φορέα κύριας ασφάλισης ή το ΕΤΕΑΜ.

- Δεύτερη μείωση επικουρικών συντάξεων έως 30%:

Με το άρθρο 2 του Ν. 4024 επιβλήθηκε περικοπή στις επικουρικές συντάξεις και ειδικότερα η προβλεπόμενη μείωση είναι της τάξης του 30%, ενώ πραγματοποιείται στο τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ.

Σε περίπτωση καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το ΕΤΕΑΜ (π.χ. μιας εξ ιδίου δικαιώματος και μιας από μεταβίβαση λόγω θανάτου), οι εν λόγω μειώσεις υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά.

Η εν λόγω μείωση επέρχεται αφού αφαιρεθεί η περικοπή του Ν. 3986 (βλ. παραπάνω) στο μικτό ποσό ως αυτό αναφέρεται στη συνταξιοδοτική απόφαση (όχι στο καταβαλλόμενο).

- Τρίτη μείωση επικουρικών συντάξεων έως 20%:

Με το άρθρο 6 του Ν. 4051/2012 τα ποσά των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων περικόπηκαν ως εξής:

α) Για συντάξεις έως 250 ευρώ ποσοστό μείωσης 10%.

β) Για συντάξεις από 250 έως 300 ευρώ ποσοστό μείωσης 15%.

γ) Για συντάξεις από 300 ευρώ και άνω ποσοστό μείωσης 20%.

Τα ποσοστά της μείωσης υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης ως αυτό αναφέρεται στη συνταξιοδοτική απόφαση (όχι στο καταβαλλόμενο).

Σε περίπτωση καταβολής περισσότερων της μίας επικουρικής σύνταξης, οι μειώσεις υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά.

Από την εν λόγω μείωση εξαιρούνται οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας (αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μεσογειακή αναιμία κ.λπ.).

- Τέταρτη μείωση επικουρικών συντάξεων έως 20%:

Με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 οι επικουρικές συντάξεις (ως άθροισμα μαζί με τις κύριες) περικόπηκαν ως εξής:

α. Για ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ μείωση κατά 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.

β. Για ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης από 1.500,01 ευρώ και έως 2.000,00 ευρώ, μείωση κατά 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.

γ. Για ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης από 2.000,01 ευρώ και έως 3.000,00 ευρώ, μείωση κατά 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.

δ. Για ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης από 3.000,01 ευρώ και άνω, μείωση κατά 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.

Οι παρακρατήσεις των εν λόγω ποσών γίνονται αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω περικοπές και υπολογίζονται στο συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Εξαιρούνται από τη μείωση μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν οι ίδιοι το εξωιδρυματικό επίδομα.

- Πέμπτη μείωση επικουρικών συντάξεων 5,2%:

Με την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος όλες οι καταβαλλόμενες από το ΕΤΕΑ συντάξεις μειώθηκαν κατά 5,2%. Η εν λόγω περικοπή εφαρμόζεται στο αρχικό μικτό ποσό της σύνταξης που καταβάλλει το ΕΤΕΑ πριν την αφαίρεση κάθε άλλου ποσού.

- Έκτη μείωση επικουρικών συντάξεων 6%:

Μετά την αφαίρεση των ανωτέρω περικοπών οι οποίες και υπολογίζονται επί του αρχικού μικτού ποσού επικουρικής σύνταξης και αφαιρούνται με τη σειρά, επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου η ειδική παρακράτηση-εισφορά υγειονομικής περίθαλψης της τάξης του 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Μάλιστα η εν λόγω εισφορά θα παρακρατηθεί για πρώτη φορά από τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου που θα καταβληθεί τέλος Αυγούστου, ενώ τα αναδρομικά των συντάξεων Ιουλίου-Αυγούστου θα παρακρατηθούν από τις συντάξεις Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου σε 3 ισόποσες δόσεις.

Πρόκειται για την έκτη επιβολή περικοπής στις επικουρικές συντάξεις, η οποία και συρρικνώνει ακόμη περισσότερο το εισόδημα των συνταξιούχων και εκμηδενίζει την επικουρική σύνταξη ως παροχή.

- Έβδομη μείωση επικουρικών συντάξεων:

Για τις περιπτώσεις που το άθροισμα κύριας και της επικουρικής είναι πάνω από 1.300 ευρώ.

Συμφωνία: Νέες περικοπές στις κύριες

Οι κύριες συντάξεις θα υποστούν νέες σημαντικές μειώσεις, μετά τη συμφωνία με τους δανειστές που προβλέπει "μαχαίρι" στην προσωπική διαφορά. Το πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτό, είναι ακόμη υπό μελέτη στο ΥΠ.ΟΙΚ.

Σχόλια