Ειδήσεις

"Εθνοπατέρες"

Εξαιρετικά σκληρό πενάκι του Κυρ για τους "πατέρες του Έθνους"

Σχόλια