Ειδήσεις

Επαγγέλματα που Χάνονται: Δημοσκόποι

Επαγγέλματα που χάνονται: Δημοσκόπος στην κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Φαινομενικά η αποτυχία των δημοσκόπων στις ΗΠΑ ακολουθεί ένα γνωστό μοτίβο που βίωσαν οι συνάδελφοί τους στην Ευρώπη με τα δημοψηφίσματα της Ελλάδας αλλά και του Brexit. Ανεξάρτητα από το ότι χώρα με χψώρα δεν μοιάζει, ούτε επιλογή με επιλογή, ένα είναι κοινό χαρακτηριστικό: ότι πουν οι δημοσκόποι βγαίνει ακριβώς το αντίθετο και κυρίως οι δημοσκόποι αποδεικνύουν οτι ... δεν καταλαβαίνουν τι ψηφίζουν οι φτωχοί!

Σχόλια