Ειδήσεις

Ύψιστη διεθνής διάκριση για Ρεθεμνιώτη πολιτικό μηχανικό

Ο Ρεθυμνιώτης πολιτικός μηχανικός Αριστόδημος Χατζηδάκης εξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE European Council of Civil Engineers), για την περίοδο 2018 – 2021.

Ο Ρεθυμνιώτης πολιτικός μηχανικός Αριστόδημος Χατζηδάκης εξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE  European Council of Civil Engineers), για την περίοδο 2018 - 2021.

«Καθώς είναι γνωστό στο Διεθνή αυτό Οργανισμό, συμμετέχουν στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργά ο αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος, ο νυν Πρόεδρος και ο αμέσως επόμενος Πρόεδρος, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στη Διοίκηση σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και ευχόμαστε ευόδωση των στόχων σας και ουσιαστική αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσετε, όπως τα έχετε προσδιορίσει για τα κατασκευαστικά θέματα, για την ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή αμοιβαία αναγνώριση του επαγγέλματος αλλά και την  ανάπτυξη της χώρας μας μέσω της τόνωσης του κλάδου, και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας», αναφέρεται στη σχετική συγχαρητήρια ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ Δυτικής Κρήτης.

Η επιστολή συνεχίζει ως εξής «η εμπειρία σας ως Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος ΕΜΠ από το 1974, η πολυετής συμμετοχή σας ως  Μέλος και ως 1ος Αντιπρόεδρος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών από το 1981 έως το 2009, η συμμετοχή σας σε πολλές διεθνείς εκπροσωπήσεις, η από το 1986 συμμετοχή σας στο  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) επίσης η προηγούμενη εκλογή σας ως μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η συμμετοχή σας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ως εκτελεστικό μέλος αποτελούν την εγγύηση της επιτυχία και στα νέα σας καθήκοντα».

Επιπρόσθετα όπως αναφέρει και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός «η εκλογή ενός Έλληνα συναδέλφου στη θέση του Προέδρου του ECCE συμβολίζει ακριβώς την αναγνώριση των συναδέλφων από άλλες χώρες στην προσφορά των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών στο επάγγελμα και την επιστήμη.

Η επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ Δυτικής Κρήτης:

Το ECCE (European Council of Civil Engineers-Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών) είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός για την Κατασκευαστική Βιομηχανία πανευρωπαϊκά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οδηγιών και των ευρωκωδίκων που αφορούν στην κατασκευή, λειτουργεί συμβουλευτικά στις εθνικές κυβερνήσεις στα σχετικά θέματα και επιμελείται την ομογενοποίηση των νόμων και των κανονισμών που αφορούν στην οικοδομή και την κατασκευή γενικότερα.

Επίσης διαμορφώνει οδηγίες για την προώθηση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των πολιτικών μηχανικών, ώστε να διατηρούνται υψηλά τα επίπεδα άσκησης του επαγγέλματος με τελικό σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας της κατασκευής.

Έχει μέλη - οργανισμούς πολιτικών μηχανικών - από 23 χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Σερβία, Μαυροβούνιο  Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Γεωργία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Ουκρανία και Αγγλία).  Η διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης στην Αθήνα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, αποτέλεσε τιμή για τη Ελλάδα.

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρέστη και ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φορέων Μηχανικών (World Federation of Engineering Organizations  (WFEO).

Σχόλια