Ειδήσεις

Γονείς εγγυητές σε δάνεια, έσωσαν την περιουσία τους

Προσωρινή Διαταγή, για συνταξιούχους εγγυητές δανείου του γιου τους, χορήγησε η Ειρηνοδίκης Σητείας, η οποία διέταξε την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων.

Προσωρινή Διαταγή, για συνταξιούχους εγγυητές δανείου του γιου τους, χορήγησε η Ειρηνοδίκης Σητείας, η οποία διέταξε την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων (κατοικία, οικόπεδο και πολλά αγροτεμάχια).

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:


Για γονείς που εγγυήθηκαν σε στεγαστικό δάνειο του γιου τους, σε μία τράπεζα,  συνολικού ποσού 89.046,13 ευρώ.


Επί της ουσίας της υπόθεσης:

  
Εισοδήματα που διαθέτουν οι εγγυητές:


Μηνιαίο εισόδημα: 1ου αιτούντος Σύνταξη 1.157,55 ευρώ, (Σύνταξη και Επικουρικό) και 2ης αιτούσας 1448,48 ευρώ ετησίως από ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν οι εγγυητές


α) κατοικία 45 τ.μ. συν 14 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, β)οικόπεδο 75 τ.μ. γ) πολλά αγροτεμάχια με ελιές δ) βοσκοτόπια.


Το Ειρηνοδικείο Σητείας, αφού έλαβε υπόψη του, τα εισοδήματα του αιτούντα, το σύνολο των χρεών του και την οικονομική του δυνατότητα αποφάσισε:

1) Δέχεται, το αίτημα χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής.


2) Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά των αιτούντων.

3) Διατάσσει, την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

 4) Ορίζει δόσεις, για μεν τον πρώτο αιτούντα 40 ευρώ μηνιαίως και για την δεύτερη "μηδέν" ευρώ, μηνιαίως για το διάστημα από την δημοσίευση της απόφασης και μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης.


Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή, από το Ειρηνοδικείο Σητείας είναι σημαντική, για τους εγγυητές σε δάνειο του γιου τους είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία που βιώνουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή σώζοντας όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία.


Για ενημέρωση,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ. 2821092306, 2821092666 και 2842020140.

Σχόλια