Ειδήσεις

Το νόημα της Ψήφου

 Με το πενάκι του Κυρ για το πραγματικό μήνυμα της ψήφου μας.

Σχόλια