Ειδήσεις

"Σφαγή" στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Λιγότερες από ποτέ είναι φέτος οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα. Συγκεκριμένα ικανοποιήθηκε μόλις το 5,77% των αιτήσεων για μεταθέσεις.

Στην κατηγορία των γενικών μεταθέσεων είχαμε 6.997 αιτήσεις, εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν μόλις οι 404, ενώ το 2015 είχαν κατατεθεί 8.098 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 1.718 (ποσοστό 21,22%).

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι "Ο μικρός αριθμός συνταξιοδοτήσεων φέτος οδήγησε σε μικρό αριθμό μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μέχρι και 4 Ιουλίου 2016. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31 Αυγούστου 2016, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.

Η ανάληψη της υπηρεσίας γίνεται δεκτή και με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Ρεπορτάζ: Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια