Ειδήσεις

Δημότης νίκησε το δήμο Αγίου Νικολάου!

Δημότης εναντίον Δήμου σημειώσατε 1... Για το Δήμο Αγίου Νικολάου ο λόγος, όπου σε μια εξέλιξη, που αν μη τι άλλο ενδιαφέρει πολλούς Κρητικούς, ένας δημότης από τον Κρούστα προσέφυγε κατά της απόφασης αύξησης δημοτικών τελών και κατάφερε να την ακυρώσει!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ως αρμόδιο ελεγκτικό όργανο των αποφάσεων των Δήμων του νησιού, δικαίωσε τον πολίτη και επέβαλε την ακύρωση αύξησης των τελών που είχε αποφασίσει αρχικά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης και εν συνεχεία, κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου.

Η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου πάρθηκε στα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου. Αφορούσε στη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου, που περιελάμβανε αυξήσεις τελών στους δημότες του νέου καλλικρατικού δήμου, με στόχο, σύμφωνα με την απόφαση, την άρση περιπτώσεων ανισότητας μεταξύ των δημοτών...

Το θέμα είχε απασχολήσει αρκετά τις δημοτικές παρατάξεις, ενώ λίγο αργότερα ήρθε η νομική αντίδραση από έναν απλό δημότη. Ο εν λόγω πολίτης, κάτοικος Κρούστα, κατέθεσε στις αρχές Μαρτίου προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προέβλεπε αύξηση τελών.

Ο προσφεύγων πολίτης ''πάτησε'' νομικά σε συγκεκριμένα επιχειρήματα και τυπικής και ουσιαστικής φύσης. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως δεν τηρήθηκε σωστά το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και δημοσίευσης της επίμαχης απόφασης. Και, παράλληλα, πως με την απόφαση δεν τηρείται το προβλεπόμενο από το νόμο ισοζύγιο εσόδων-εξόδων της Δημοτικής Επιχείρησης βάσει του ανταποδοτικού χαρακτήρα των δημοτικών τελών...

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αναγνώρισε το δίκαιο των ισχυρισμών του. «Από τα στοιχεία που εστάλησαν στην υπηρεσία μας προκύπτει ότι δεν έχει επί αποδείξει τηρηθεί ο τύπος της δημοσίευσης που επιβάλλεται με τις ανωτέρω διαλαμβανόμενες διατάξεις για τις κανονιστικές αποφάσεις, αφού δεν έχει αποσταλεί στην υπηρεσία μας αποδεικτικό τοιχοκολλήσεως της εν λόγω κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, κατά το πλήρες κείμενό της στον ορισμένο για το σκοπό αυτό χώρο του Δημοτικού Καταστήματος και στις προθεσμίες που τάσσονται γι' αυτήν και ως εκ τούτου η απόφαση αυτή θεωρείται ανυπόστατη.

Παράλληλα, από τους σχετικούς πίνακες εσόδων-δαπανών για την ύδρευση της Επιχείρησης, δεν προκύπτει ότι τα έσοδα καλύπτουν τις δαπάνες απόσβεσης κατά παράβαση των παραπάνω μνημονευόμενων διατάξεων του Ν. 1069/80, ενώ δεν αιτιολογείται η απόκλιση αυτή», αναφέρει η ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια