Ειδήσεις

Ζητούν να μη λειτουργήσει το κοιμητήριο.Έλαβαν "άκυρο"

Πρώτη μάχη... χαμένη για τους περίοικους που αντιδρούν στην εν μέρει επαναλειτουργία του παλιού κοιμητηρίου στον Άγιο Κωνσταντίνο! Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης απέρριψε την προσφυγή των περιοίκων κατά της απόφασης του Δήμου Ηρακλείου, με τους ίδιους να έχουν δικαίωμα πάντως και για δεύτερη προσφυγή.

Ως γνωστόν, το Φεβρουάριο ομάδα δημοτών, κατά βάση περίοικοι της περιοχής, είχαν προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την τμηματική επαναλειτουργία του νεκροταφείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε προ μηνών τη συνέχιση των ταφών στο παλιό κοιμητήριο μόνο στους οικογενειακούς τάφους. Οι διαμαρτυρόμενοι περίοικοι προσέφυγαν κατά της απόφασης, με το σκεπτικό από την πλευρά τους πως ο Δήμος επιχειρεί παράτυπα να ξανανοίξει το παλιό κοιμητήριο, που είχε κλείσει.

«Το νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης έχει κλείσει οριστικά με απόφαση του Δήμου Ηρακλείου 514/2003 και για τους οικογενειακούς τάφους με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ αρ. απόφ. 199/2008). Η Απόφαση 914/2015 τροποποιεί την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Ηρακλείου ως εξής: "Στο νεκροταφείο του Αγ. Κωνσταντίνου θα επιτρέπονται στο εξής ταφές στους οικογενειακούς τάφους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στα λοιπά νεκροταφεία για τους οικογενειακούς τάφους".

Η τροποποίηση αυτή δηλώνει ρητά ότι πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης (31/12/2015) οι ταφές δεν επιτρέπονταν, άρα το κοιμητήριο ήταν κλειστό. Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα και με αυτήν την τροποποίηση παραδέχεται ότι το νεκροταφείο ήταν κλειστό και επιχειρείται τώρα με την προσβαλλόμενη η επαναλειτουργία του», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι περίοικοι στη σχετική προσφυγή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ωστόσο, είχε τελείως διαφορετική άποψη. Απέρριψε την προσφυγή, θεωρώντας πως το παλιό κοιμητήριο δεν είχε κλείσει οριστικά, αλλά είχε διακοπεί η λειτουργία του.

«Οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, δεδομένου το Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου δεν είχε κλείσει οριστικά. Με την υπ' αρ. 514/2003 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ενέκρινε τη μερική παύση λειτουργίας του και όχι την κατάργησή του. Επίσης, το ότι το εν λόγω νεκροταφείο δεν καταργήθηκε προκύπτει και από την αρ. 199/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας», επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση απόρριψης της προσφυγής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ρεπορτάζ:Μπάμπης σαββίδης

Σχόλια