Ειδήσεις

Σταθάκης και Χαριτσης στην Κρήτη για το νέο ΕΣΠΑ

Με ομιλητές τον υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη και τον υφυπουργό Αλέξη  Χαρίτση στα Χανιά θα γίνει η παρουσίαση του νέου προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Η ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ (4ος Όροφος) στις 6 το απόγευμα.

Αναφορικά με τις 4 βασικές διαφορές των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο ο κ. Σταθάκης,σύμφωνα με το zarpanews, έχει επισημανει:

«Πρώτον, τα προγράμματα αποτυπώνουν το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, που εστιάζει σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία, υψηλή προστιθέμενη αξία και ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική διάσταση του όλου σχεδιασμού.

Δεύτερον, για τη σύνταξή τους έχει προηγηθεί διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς της.

Τρίτον, προάγεται η νεοφυής επιχειρηματικότητα μέσω μιας στρατηγικής που κινείται σε 3 άξονες, που αφορούν τη χρηματοδότηση των εγχειρημάτων, την καλλιέργεια του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού για την προσαρμογή στο νέο καινοτομικό περιβάλλον. Τέταρτον, ενισχύονται οι διαδικασίες διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου.»

Σχόλια