Ειδήσεις

Νέα πεζογέφυρα για την ασφαλή διάβαση των πεζών

Πεζογέφυρα για την ασφαλή διάβαση των πεζών σε  θέση που έχει καταγραφεί ως θέση Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) βόρεια της παλαιάς εθνικής οδού μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης από την Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής.

 Σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπέγραψε σύμβαση ύψους 185.000 ευρώ για την κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας στο «Γουβιανό ποταμό» του δήμου Χερσονήσου . Ένα έργο που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο υλοποίησης της μελέτης για την οδική ασφάλεια στο νησί, και χρηματοδοτείται με κονδύλια που εξασφάλισε η Περιφέρεια Κρήτης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από άνοιγμα μήκους 36,80m. Το συνολικό πλάτος της πεζογέφυρας είναι 4,24m και το ελεύθερο πλάτος της (πλάτος κυκλοφορίας πεζών) 1,80m. Ο φορέας αποτελείται από δύο κύρια δικτυώματα ύψους 2,00m (οριζόντιες ράβδοι δικτυώματος διατομής ΗΕΒ160, κατακόρυφες και διαγώνιες ράβδοι διατομής ΗΕΒ120). Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες - σκυροδέματα οπλισμοί-μεταλλικά στοιχεία -κατασκευές. Ανάδοχος για την κατασκευή του είναι η τεχνική εταιρεία «ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης Κέτη Ιερωνυμάκη και Νίκος Ορφανός.

Σχόλια