Ειδήσεις

Πώς να ενισχύσετε την επιχείρησή σας

Η Proactive Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Η Proactive Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και καινοτομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στη διάρκεια της εντεκάχρονης πορείας της, η Proactive Α.Ε. έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης µε τους πελάτες της, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για:

* την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,

* τη διαμόρφωση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων,

* την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Στη διάρκεια της εντεκάχρονης πορείας της, η εταιρεία έχει επιτύχει:

* Τη σύνταξη 180 μελετών ένταξης επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα.

* Τη σύνταξη 50 σχεδίων μάρκετινγκ και προγραμμάτων προώθησης εξαγωγών.

* Τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.

* Την πιστοποίηση 16.500 παραγωγών.

* Την πιστοποίηση 288.000 στρεμμάτων.

* Την εκπόνηση 200 μελετών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Ανθρώπινο δυναμικό

Η Proactive Α.Ε. στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές και πολυετή εμπειρία στους εξής τομείς:

* Διοίκηση Επιχειρήσεων.

* Μάρκετινγκ.

* Προώθηση Πωλήσεων & Επικοινωνία.

* Οικονομικά.

* Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

* Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων.

* Περιβαλλοντική Διαχείριση και Γεωπονία.

Τα στελέχη της εταιρείας μέσα από σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησής τους διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της παρούσας οικονομικής συγκυρίας.

«Σκοπός και στόχος μας είναι να καθοδηγήσουμε και να συμβουλέψουμε τον παραγωγό και τον επιχειρηματία για το πώς το προϊόν και η επιχείρησή του, αντίστοιχα, μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικά, επενδύοντας στην ποιότητα με την εφαρμογή συστημάτων που του το παρέχουν αυτό, μειώνοντας παράλληλα το κόστος. Υπάρχει έτσι διπλό όφελος», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Proactive Α.Ε. κ. Νίκος Μπουνάκης.

«Η Proactive Α.Ε. βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα. Ρόλος μας είναι να καθοδηγούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κομμάτι της ποιότητας, της διοίκησης, του μάρκετινγκ και των οικονομικών. Να συμβουλεύουμε, δηλαδή, αυτές τις εταιρείες όσον αφορά στο στρατηγικό τους σχεδιασμό. Στο πώς να προβάλουν το προϊόν, στο πώς να προσεγγίσουν τον πελάτη, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, από την οργάνωση της παραγωγικής τους διαδικασίας μέχρι την προώθηση των προϊόντων τους. Παράλληλα, τους ενημερώνουμε και τους βοηθάμε όσον αφορά στην ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα», πρόσθεσε ο κ. Μπουνάκης, σημειώνοντας σε αυτό το σημείο ότι η Proactive Α.Ε. έχει 100% ποσοστό επιτυχίας ένταξης επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα.

Στρατηγικός Σχεδιασμός & Διοίκηση Μάρκετινγκ

Η Proactive Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών Στρατηγικής, με στόχο τη μακροπρόθεσμη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων/οργανισμών και την επίτευξη των στόχων τους, που δεν είναι άλλοι από την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση του κόστους και τη μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης.

Η εταιρεία αναλαμβάνει παράλληλα την εκπόνηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Μάρκετινγκ για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου, καθώς και μελέτες σε τομείς που ενδιαφέρουν τον πελάτη, όπως:

* Ανάλυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της επιχείρησης.

* Σχεδιασμός, οργάνωση και εκπαίδευση της δύναμης των πωλητών της επιχείρησης.

* Ανάλυση του δικτύου διανομής της επιχείρησης και των δυνατοτήτων επέκτασής του.

* Μελέτη τιμολογιακής πολιτικής των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης.

* Κατάρτιση Πλάνου Επικοινωνίας (Πρόγραμμα Προβολής & Προώθησης της επιχείρησης & των προϊόντων/υπηρεσιών της).

* Έρευνα αγοράς (τηλεφωνική έρευνα, προσωπικές συνεντεύξεις, έρευνα μυστικού επισκέπτη) για οποιοδήποτε αντικείμενο ενδιαφέρει την επιχείρηση/οργανισμό.

Σχόλια