Ειδήσεις

Νέα ιστοσελίδα για τη ΔΕΠΑΝΑΛ

Στο διαδίκτυο βρίσκεται από σήμερα η νέα ιστοσελίδα της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ. Η ιστοσελίδα, εμπλουτισμένη με φωτογραφικό υλικό και βίντεο, παρέχει κάθε πληροφορία που αφορά την εταιρεία και το έργο της.

Η νέα ιστοσελίδα έχει διεύθυνση www.depanal.gr και λειτουργεί παράλληλα με την προηγούμενη www.depanalae.gr. Η παράλληλη λειτουργία θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του ονόματος χώρου (domain name) της προηγούμενης ιστοσελίδας. Κατόπιν, όλες οι πληροφορίες και όλα τα στοιχεία θα παρέχονται από τη νέα ιστοσελίδα.

Επίσης, οι φίλοι της κοινωνικής δικτύωσης (social media) μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με την εταιρεία, καθώς δημιουργήθηκαν δύο προφίλ στο facebook από ένας λογαριασμός στο twitter και το youtube. Τα προφίλ στο facebook είναι το ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και το Parking ΔΕΠΑΝΑΛ και ο λογαριασμός στο twitter είναι depanal@depanalae.

Η ιστοσελίδα www.depanal.gr κατασκευάστηκε και συντηρείται από την "Digital Village" των αδελφών Αλέξη και Σίμωνα Σλάνκερ και ενημερώνεται άμεσα από τους ίδιους μόλις τους δοθεί το σχετικό υλικό από την εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία με την επωνυμία "Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου" και το διακριτικό τίτλο "ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε." αποτελεί δημοτική ανώνυμη εταιρία με μοναδικό εταίρο το Δήμο Ηρακλείου. Σήμερα έχει την έδρα της και στεγάζεται σε κτήριο της οδού Ιωάννη Προκοπίδη, απέναντι από το γήπεδο του Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό.

Έχει δε τους εξής καταστατικούς σκοπούς:

(α) Την εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα μισθώσεις ακινήτων - κινητών καντινών - διαφημίσεις - διαχείριση και λειτουργία parking.

(β) Την αξιοποίηση συγκεκριμένης δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

(γ) Την εκπόνηση μελετών και κατασκευή τεχνικών δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

(δ) Την παροχή υποστήριξης στις διαδικασίες ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου Ηρακλείου σε συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά και αλλά προγράμματα.

Η άνω εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργ. Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) με αριθμ. 17678 και από τη σύσταση της το έτος 1994 (ΦΕΚ 121/23-2-1994) δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο της εκτέλεσης δημοτικών και ιδιωτικών έργων, έχει δε εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό και έχει αναλάβει και εκτελέσει κατά τρόπο άρτιο πολλά δημοτικά και ιδιωτικά έργα, έχοντας κερδίσει ιδιαίτερη θέση στον χώρο των εργοληπτικών-κατασκευαστικών εταιρειών.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Διοικητικό Συμβούλιο και το ανθρώπινο δυναμικό της δίνονται με κατατοπιστικό τρόπο από τη νέα ιστοσελίδα.

Πρόεδρος της εταιρείας είναι ο κ. Νίκος Αγγελάκης.

Σχόλια