Ειδήσεις

ΣτΕ: Συνταγματικές οι προσλήψεις ανέργων στα Κοινωφελή

Εξαιρέθηκαν από την απαγόρευση λόγω της προεκλογικής περιόδου οι προσλήψεις ανέργων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ήδη το υπουργείο Εργασίας διαβίβασε στην ΚΕΔΕ τη χθεσινή θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και σύμφωνα με αυτήν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κατ' εξαίρεση διενέργεια των προσλήψεων των ανέργων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων, που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πράξης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015" (Δημόσια Πρόσκληση Νο2/2015), όπως είχε ζητηθεί από το υπουργείο Εργασίας στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, «το αιτιολογικό σκεπτικό της απόφασης για τη συνέχιση των διαδικασιών πρόσληψης των ήδη επιλεγέντων ανέργων είναι ότι οι πίνακες επιτυχόντων είχαν οριστικοποιηθεί πριν από τις 2-7-2015, δηλαδή πολύ πριν την προκήρυξη των εκλογών, καθώς και ότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη πράξη από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ποσού 200 εκατ. ευρώ, και επομένως οιαδήποτε καθυστέρηση στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του εξ ευρωπαϊκών πόρων συγχρηματοδοτούμενου σκέλους».

Σχόλια