Ειδήσεις

Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων για καταπολέμηση της ανεργίας

Από το Μάρτιο του 2013 έως και σήμερα υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα προγράμματα με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» ή αλλιώς ΤΟΠΣΑ, τα οποία αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τα ΤΟΠΣΑ στοχεύουν στην επαγγελματική ένταξη ανέργων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη. Οι δράσεις υλοποιούνται από Αναπτυξιακές Συμπράξεις, δηλαδή εταιρικά σχήματα με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στην Περιφέρεια Κρήτης 11 Αναπτυξιακές Συμπράξεις αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια για μια στοχευμένη αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Δημιούργησαν, λοιπόν, το «Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων Κρήτης» με κύριο στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων, εντός και εκτός Κρήτης, που θα αναδείξουν καλές και ενθαρρυντικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ. Οι δράσεις που πραγματοποίησε μέχρι σήμερα το «Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων Κρήτης» έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων με άλλους φορείς, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Μία από τις πλέον σημαντικές δράσεις του Δικτύου ήταν και η διοργάνωση Συνεδρίου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τις Καινοτόμες Ιδέες με τίτλο «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» (27-28/11/2015, Ηράκλειο). Εισηγητές εξειδικευμένοι σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας αλλά και κοινωνικοί επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέπτυξαν ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία παρακολούθησε πολυπληθές κοινό, που είχε άμεση συμμετοχή στο συνέδριο μέσα από το διάλογο. Το «Δίκτυο» οργάνωσε, επίσης μία σειρά ημερίδων σε όλη την Κρήτη ενώ έκανε έντονη την παρουσία του και στην έκθεση «Κρήτη-Η μεγάλη συνάντηση» στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Δικτύου μπορείτε να βρείτε στις σελίδες: Facebook: Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων Κρήτης και http://diktyoaskritis.blogspot.gr. Επίσης, αν επιθυμείτε να παραλάβετε τις εισηγήσεις του Συνεδρίου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου - συντονιστή εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης» (τηλ: 2810 753325, e-mail: mykoniati@anher.gr).

(Το σημερινό άρθρο αποτελεί το δεύτερο μίας σειράς δημοσιευμάτων στο portal: www.neakriti.gr για δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση» -  «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση - ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013» καθώς και για θέματα που αφορούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα).

http://www.neakriti.gr/files/iposelido topsa_A.S.jpg>">

Σχόλια