Ειδήσεις

Γενική συνέλευση πραγματοποιεί η Παγκρήτια Συνεταιριστική

Γενική συνέλευση πραγματοποιούν τα μέλη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας από τις 10 το πρωί του Σαββάτου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.

Η γενική συνέλευση λαμβάνει χώρα στην αίθουσα του κινηματογράφου "Αστόρια" στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο.

Τα μέλη της τράπεζας κλήθηκαν στη γενική συνέλευση από τη διοίκηση της Παγκρήτιας προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εγγραφής μελών.

2. Υποβολή και ανάγνωση του ισολογισμού της χρήσης 2014, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

3. Συζήτηση επί του ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

4. Τροποποίηση Αρ. 22 του Καταστατικού.

5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2015.

6. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης 2015.

7. Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

8. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Από την Παρασκευή αποδεκτές καταθέσεις πολιτών στην Παγκρήτια

Υπενθυμίζεται ότι η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι από χθες Παρασκευή από το δίκτυο των 12 καταστημάτων της που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, πέραν της καταβολής συντάξεων, θα γίνονται αποδεκτές και καταθέσεις πελατών. Επίσης θα εκτελούνται πληρωμές σε λογαριασμούς καταθέσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Οι παραπάνω πράξεις διενεργούνται σε εφαρμογή της από 30 Ιουνίου 2015 Απόφασης του υπουργού Οικονομικών, η οποία ρυθμίζει θέματα σχετικά με την καταβολή συντάξεων κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας που θεσπίστηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015, ως τροποποιηθεί και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού, τις συναλλαγές που διεξάγονται και το δίκτυο όλων των καταστημάτων που λειτουργούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της τράπεζας www.pancretabank.gr., καθώς και να τηλεφωνούν στα καταστήματα εξυπηρέτησής τους.  

Σχόλια