Ειδήσεις

Παράταση πληρωμών από το Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου

Παράταση στην καταβολή ανταλλαγμάτων και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις παραχωρήσεις χώρων χερσαίας λιμενικής ζώνης αλλά και τμημάτων αιγιαλού για τη χρήση του έτους 2015 δίνει το Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας και προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες στις συναλλαγές τους, με την υπ' αρ. 59/2015 (AΔΑ: ΒΤΛΤΟΡ0Ε-23Π) απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μετάθεση (παράταση) προθεσμιών καταβολής ανταλλαγμάτων για τη χρήση του έτους 2015 ως ακολούθως:

Α. Παραχωρήσεις χώρων χερσαίας λιμενικής ζώνης έτους 2015

1) Τμηματική καταβολή σε τέσσερις δόσεις

* Η πρώτη δόση από την 30ή/06/2015 παρατείνεται ως την 31η/07/2015

* Η δεύτερη δόση από την 31η/07/2015 παρατείνεται ως την 31η/08/2015

* Η τρίτη δόση από την 31η/08/2015 παρατείνεται ως την 30ή/09/2015

* Η τέταρτη δόση από την 30ή/09/2015 παρατείνεται ως την 31η/10/2015

2) Εξ ολοκλήρου καταβολή

* Σε περίπτωση που το αντάλλαγμα καταβληθεί εξ ολοκλήρου και μέχρι τις 31/08/2015 (αντί 31/07/2015) τότε παρέχεται έκπτωση 10% επί αυτού.

Β. Παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού έτους 2015

Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί το 50% του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο ποσό 50% θα καταβληθεί μέχρι 31η/07/2015 (αντί 30/06/2015). Αν το τίμημα καταβληθεί πριν την υπογραφή εφάπαξ παρέχεται έκπτωση 10% επί του ποσού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά (τηλ. 2897029202) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ltherson@otenet.gr».

Σχόλια