Ειδήσεις

Χανιά: Ενημερωτική ημερίδα για την ανακύκλωση απορριμμάτων

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ανακύκλωση απορριμμάτων του κατασκευαστικού και λατομικού τομέα για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων, πραγματοποιείται την Παρασκευή 26 Ιουνίου από 9:30 έως 14:00 και 18:00 έως 21:30, στην αίθουσα Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας- Τμήμα Δυτικής Κρήτης, Νεάρχου 23, Χανιά.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος "Durecobel - Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων" (www.durecobel.gr) που έχει ως στόχο την αξιοποίηση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) (κυρίως σκυρόδεμα και υλικά τοιχοποιίας) και της λατομικής παιπάλης μέσω ανάπτυξης καινοτόμων, απλών και μη ενεργοβόρων τεχνολογιών για την παραγωγή νέων οικολογικών δομικών υλικών.

Η ημερίδα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρωί 9:30-14:00 θα διεξαχθεί συζήτηση μεταξύ των φορέων του προγράμματος και το απόγευμα 18:00-21:30 θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις στο κοινό και στους ενδιαφερόμενους φορείς για ενημέρωση. Η παρακολούθηση του απογευματινού μέρους της ημερίδας είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 28210-37616 (κ. Γαλετάκης Μιχάλης), 28210-37673 (κ. Ανθή Βασιλείου).

Ώρα

Περιγραφή

09:30 - 10:00

Προσέλευση των εταίρων του ερευνητικού έργου

10:00 - 11:00

Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος από τον φορέα 1

(Ερευνητική μονάδα «Έλεγχος Ποιότητας & Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική», Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης),

Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Γαλετάκης (Συντονιστής Προγράμματος),

Κωνσταντίνος Λεβεντάκης, Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΜSc,

Χριστίνα Πιπερίδη, Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων

11:00-11:30

Διάλειμμα-καφές

11:30-12:00

Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος από τον φορέα 2 (Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης Εδαφών», Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης)

Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας,

Δήμητρα Ζαχαράκη, Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων, PhD

12:00-12:30

Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος από τον φορέα 3 (Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος και Κονιαμάτων, «Φινομπετόν»).

Νικόλαος Σταυρουλάκης, Χημικός Μηχανικός MSc

12:30-13:00

Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος από τον φορέα 4 (Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος και Προϊόντων Τσιμέντου, «Τεχνομπετόν»)

Μηνάς Γκίνος, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός

13:00-14:00

Συζήτηση

18:00-18:15

Προσέλευση

18:15-18:30

Χαιρετισμοί φορέων

18:30-19:15

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος  «DURECOBEL- Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων»  

Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Γαλετάκης (Συντονιστής Προγράμματος),  Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

19:15-19:45

Διάλειμμα-καφές

19:45-20:15

«Γεωπολυμερισμός αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»

Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας,

Δήμητρα Ζαχαράκη, Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων, PhD

20:15-20:45

«Παραγωγή δομικών στοιχείων τύπου τεχνητού λίθου από λατομική παιπάλη και ανακυκλωμένα αδρανή προερχόμενα  από απόβλητα εκσκαφών-κατεδαφίσεων-κατασκευών»

Χριστίνα Πιπερίδη,  Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων

Αθανασία Σουλτανά,  Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων MSc

20:45-21:30

Συζήτηση-κλείσιμο συνάντησης

Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου: «DURECOBEL- Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων» (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_8_584) που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011- Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» του ΕΠΑΝ ΙΙ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Σχόλια