Ειδήσεις

Απάντηση υπ. Π.Α.Π.ΕΝ. σε Σπ. Δανέλλη για την Xylella

Απαντήθηκε η από 8 Μαΐου 2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2410 ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου με το Ποτάμι κ. Σπύρου Δανέλλη, προς τον αρμόδιο υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων φυτοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με το προερχόμενο από το εξωτερικό βακτήριο Xylella Fastidiosa.

Το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. απάντησε συγκεκριμένα, ότι έχει ληφθεί μια σειρά μέτρων μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

1. Η ένταξη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε πρόγραμμα επίσημων δειγματοληψιών από όλη τη χώρα (surveys), με συγκεκριμένη μεθοδολογία και τεχνικές οδηγίες, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών.

2. Η ενημέρωση των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών της χώρας, έτσι ώστε να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους και να ενημερώσουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα και ιδίως σε αυτές που διακινούν φυτικό υλικό από την Ιταλία και την Ολλανδία.

3. Η σύνταξη από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής σχετικού φυλλαδίου για τον επιβλαβή οργανισμό, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου του υπουργείου.

4. Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τις θέσεις της Ελλάδας, με ιδιαίτερη μνεία στην απαγόρευση εισαγωγής φυτών, που μπορεί να αποτελούν ξενιστές του επιβλαβούς οργανισμού από την περιοχή της Ιταλίας, όπου έχουν σημειωθεί οι μεγαλύτερες καταστροφές από τη Xylella Fastidiosa.

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται το πλήρες κείμενο της απάντησης του υπουργείου:

Σχόλια