Ειδήσεις

Σε συζήτηση η εργολαβία για για τον κάθετο άξονα Μεσαράς

Το πολύπαθο έργο του κάθετου άξονα Ηράκλειο-Μοίρες, το οποίο έχει περάσει από ...40 κύματα, μπορεί επιτέλους να ολοκληρωθεί, εφόσον προχωρήσει η τρίτη εργολαβία που προκηρύχτηκε.

Η εργολαβία, ύψους 47 εκ. ευρώ, θα συζητηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και αφορά βεβαίως στην ολοκλήρωση του τμήματος Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά, προκειμένου να επιτευχθεί η συμπλήρωση του οδικού τμήματος Αγία Βαρβάρα - Άγιοι Δέκα, που θα οδηγήσει στην ουσιαστική ολοκλήρωση του άξονα.

Αρχικά το έργο είχε χωριστεί σε δύο εργολαβίες, εκ των οποίων η πρώτη εκτελέστηκε κανονικά και παραδόθηκε, αλλά η δεύτερη παρουσίασε τεράστια προβλήματα λόγω - όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα - κατολιφθήσεων και γενικότερων γεωτεχνικών προβλημάτων.

Για το λόγο αυτό, δεν στάθηκε δυνατό να ολοκληρωθεί κανονικά και κατέστη αναγκαία η προκύρηξη και τρίτης εργολαβίας.

Το έργο έχει ήδη κατακυρωθεί στην εταιρεία "Κλ.Γ.Ρούτσης Α.Ε" με έκπτωση περίπου 35.8% και τίμημα τα 30.17 εκ. ευρώ, έναντι αρχικής προϋπολογισθείσης τιμής 47 εκ. ευρώ.

Η εργολαβία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:

- Ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών λόγω αλλαγής της κλίσης πρανών ορυγμάτων

- Γέφυρα Αγίας Βαρβάρας (θεμελίωση, βάθρα, ακρόβαθρα, ανοδομή κλπ.)

- Κατασκευή του στομίου εξόδου της σήραγγας Αγίας Βαρβάρας

- Ολοκλήρωση της αποκατάστασης διαφόρων αστοχιών

- Τον ανισόπεδο κόμβο Πανασσού

- Τον ανισόπεδο κόμβο Γέργερης

- Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτικών σε όλο το μήκος

- Εργασίες οδοφωτισμού σε όλους τους κόμβους

Σχόλια