Ειδήσεις

Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών πολιτών προς το Δήμο Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου καλεί τους πολίτες που έχουν πάσης φύσεως οφειλές προς το Δήμο οι οποίες θα έχουν βεβαιωθεί έως και τις 26 Μαΐου 2015, να προσέλθουν στο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην Κίσσαμο έως την προαναφερόμενη ημερομηνία δηλαδή 26 Μαΐου 2015 (καταληκτική ημερομηνία), προκειμένου είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ, είτε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Ειδικότερα, ο δήμος στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Ο Δήμος Κισσάμου, έχοντας υπόψη τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», καλεί τους πολίτες που έχουν πάσης φύσεως οφειλές προς το Δήμο οι οποίες θα έχουν βεβαιωθεί έως και τις 26 Μαΐου 2015, να προσέλθουν στο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην Κίσσαμο έως την προαναφερόμενη ημερομηνία δηλ. 26 Μαΐου 2015 (καταληκτική ημερομηνία), προκειμένου:

A. είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των ανάλογων προσαυξήσεων.

B.      είτε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους:

α/α

Αριθμός δόσεων

Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων

1

2 - 5

90%

2

6 - 10

80%

3

11 - 20

75%

4

21 - 30

70%

5

31 - 40

65%

6

41 - 50

60%

7

51 - 60

55%

8

61 - 70

50%

9

71 - 80

45%

10

81 - 90

40%

11

91 - 100

30%

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ελάχιστο ποσό δόσης ορίζονται τα 20,00 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου, στα τηλέφωνα 28223-40223, 40224, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήματος υπαγωγής στην εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση (26/05/2015), ο Δήμος Κισσάμου (μη έχοντας άλλο περιθώριο λόγω χρεών στη ΔΕΗ και για να μπορεί να παρέχει το δικαίωμα παροχής νερού σ' αυτούς που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του στον τομέα της υδροάρδευσης) θα προχωρήσει σε όλα τα νόμιμα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών και σε αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού υδροάρδευσης με αφαίρεση των υδρομέτρων.

Έχοντας επίγνωση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε, θεωρούμε ότι η συνέπεια μας απέναντι στην οφειλή του νερού πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας, δεδομένων και των χαμηλότερων τελών που υπάρχουν στο Δήμο μας».

Σχόλια