Ειδήσεις

Μετατίθεται την Πέμπτη η συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2015, και όχι σήμερα Τρίτη όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, συνεδριάζει τελικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Η συνεδρίαση, που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις προέδρου.

Β. Παρουσίαση του προτεινόμενου προτύπου πιστοποίησης για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου, Costa Nostrum®, από την ΑΕΛΙΑ - Αειφόρος Μηχανική και το διπλ. μηχανολόγο μηχανικό, MSc, Βασίλη Ζησιμόπουλο.

1. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. απ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ /οικ.107017/28.8.2006), για το παρακάτω Σχέδιο:

1.1 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 177631/29-12-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

2. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

2.1 Τουριστικό συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων 4*, ιδιοκτησίας Ευάγγελου Κωστάκη Α.Ε. στη θέση Πύργος Ψηλονέρου δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4231/16-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.2 Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας "ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε." στη θέση "Φυλακές Αγυιάς" στο δήμο Χανίων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας, Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4012/24-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.3 Mονάδα παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, ιδιοκτησίας "Κ & Γ Βαμβουκάκης Α.Β.Ε.Ε", στη θέση "Προφήτης Ηλίας", δ.δ. Σκαλανίου Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4023/14/12-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.4 Ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου 4*, 717 κλινών, με την επωνυμία "Ακτή Ζευς Α.Ε." στη θέση Ληνοπεράματα, εκτός ορίων οικισμού, Δ.Ε. Γαζίου δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4639/27-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.2.5 Ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου 4*, 444 κλινών, με την επωνυμία "Χρυσή Αμμουδιά" στη θέση "Ανισαράς", εκτός ορίων οικισμού, δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 20/23-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.6 Οριοθέτηση-διευθέτηση τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου, δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 165/10-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Προγραμματικές συμβάσεις:

3.1 Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Κισσάμου, με αντικείμενο την "Τεχνική συνεργασία-υποστήριξη σε έργα και μελέτες του Δήμου Κισσάμου" άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 25148/25-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

3.2 Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 25-02-2014 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Έρευνα και τεκμηρίωση για τη δημιουργία Κέντρου της Μουσικής-Χορευτικής-Τραγουδιστικής Παράδοσης με τίτλο "Μουσείο Μουσικών στις Λουσακιές του δήμου Κισσάμου"», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 20463/13-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

3.3 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Σητείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο "Μελέτη οργάνωσης χερσαίας ζώνης Λιμένος Σητείας (Εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα)" προϋπολογισμού 25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 30032/6-3-2015 έγγραφο του γραφείου αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου.

Σχόλια