Ειδήσεις

Είκοσι πτυχιούχοι σε πρόγραμμα κοινωνικής έρευνας

Έως είκοσι πτυχιούχοι φοιτητές θα εισαχθούν ανά κύκλο, βάσει της σχετικής προκήρυξης, για τους κύκλους παρουσίασης Γ' και Δ' του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης "Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων (ΕΔΕΑΚ)".

Θα υλoποιηθούν δύο κύκλοι παρουσίασης, διάρκειας 150 ωρών ο καθένας:

- Ο Γ' κύκλος παρουσίασης πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο.

- Ο Δ' κύκλος παρουσίασης πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Λόφος Πανεπιστημίου, στη Μυτιλήνη.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος αποδίδει στους καταρτιζόμενους 20 ECTS.

Ως εισακτέοι γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής Εργασίας, Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Πέραν των προαναφερθέντων, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε αποφοίτους Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται για τη δημιουργία, εποπτεία, εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων που εστιάζουν σε κοινωνικά προνοιακά ζητήματα και παρεμβάσεις.

Επιστημονικός διευθυντής του Προγράμματος είναι ο καθηγητής Σωκράτης Κονιόρδος (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν. Κρήτης), ενώ περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την κ. Αγγελική Υφαντή (τηλ. 6975838708, ώρες επικοινωνίας καθημερινά 10:00-14:00, email: edeak.katartisi@gmail.com και στην ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/pegasoc/).

Σχόλια