Ειδήσεις

Την περιουσία της έσωσε άνεργη δανειολήπτρια

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ' αρ. 810/2014 απόφασή του, έσωσε όλη την περιουσία άνεργης, από το έτος 2010 καταναλώτριας (κατοικία, οικόπεδο, αυτοκίνητο), χρεωμένης σε δύο τράπεζες (σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) αλλά και η ίδια η απόφαση, παράγει νομοθεσία για εκατοντάδες δανειολήπτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα ζούσαν με την αγωνία, όταν το δάνειό τους είχε μετακινηθεί και δεν ήξεραν που να πληρώσουν την ορισθείσα από το δικαστήριο, δόση τους.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας έφθασε σε αυτή την νικηφόρα γι' αυτήν απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτρια ηλικίας 56 χρονών έγγαμη χωρίς παιδιά, άνεργο, με εισόδημα δικό της 416 ευρώ και 125 του συζύγου της.

Με την με ημερομηνία 810/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, η Χανιώτισσα δανειολήπτρια έσωσε την κύρια κατοικία της, αλλά και όλη της την περιουσία, με καταβολή μηνιαίας δόσης 60 ευρώ, για μια πενταετία ήτοι 60 δόσεις Χ60 ευρώ= 3.600 ευρώ χωρίς τόκο.

Συνολική οφειλή της 11.610,29 ευρώ και προς τις δύο τράπεζες.

Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην ιδιοκτησία της είναι μία

ισόγεια μονοκατοικία 100,59 τ.μ., σε οικόπεδο επιφανείας σε οικόπεδο εμβαδού 166,13 τ.μ.

3) Ένα Ι.Χ.

Εισόδημα που η οικογένεια διαθέτει: Είναι 416 ευρώ της ίδιας και 125 του συζύγου της.

Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτησή της, φθάνει στο ποσό των 500 ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων (υπ' αρ. απόφαση 810/2014):

1) Δέχεται την αίτηση

2) Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές, προς τις πιστώτριες της επί μία πενταετία, με την καταβολή 60 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο προς τα χρέη της.

3) Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας,  μαζί με το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται η κατοικία.

4) Υποχρεώνει την αιτούσα, να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, καθώς και του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται η κατοικία αυτή, την καταβολή μηνιαίας δόσης 66,80 ευρώ, για 10 έτη.

5) Εξαιρεί της εκποίησης το μοναδικό μεταφορικό μέσο της αιτούσας, ήτοι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, εμπορικής αξίας 9.000 ευρώ.

και 6) και σημαντικό και πρωτοφανή εντολή σε απόφαση από δικαστήριο της χώρας, παρέχει τη δυνατότητα στην καταναλώτρια, στην περίπτωση που οποιωνδήποτε από τις πιστώτριες τράπεζες ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος ή ο εκκαθαριστής ή ο οποιοσδήποτε νόμιμος εκπρόσωπος ή υπάλληλος αυτών για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται προσωρινώς ή αρνηθεί την εκ μέρους της καταβολή των πάσης φύσεως οριζομένων δόσεων δια της παρούσας, να καταθέτει αυτή το αντίστοιχο ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακρατώντας η ίδια το εκάστοτε παραστατικό του τελευταίου αυτού Ταμείου μέχρι να το ζητήσει εγγράφως ο νόμιμος δικαιούχος του.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή την εξωδικαστική προσπάθεια για τη δανειολήπτρια μέλος της  δηλώνει δικαιωμένη, είναι σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου Κατσέλη, καθώς έχουμε πλήρη διάσωση των περιουσιακών στοιχείων της καταναλώτριας, εξαιρουμένης της εκποίησης της όχι μόνο της κύριας κατοικίας αλλά και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων, μεταφέρει ακόμα τα συναισθήματα της δικαίωσης του μέλους της, το οποίο αίτησε τη δημοσιοποίηση του γεγονότος και τις ευχαριστίες της τόσο στο Φορέα της (Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης) αλλά και στον δικηγόρο των Χανίων, κ. Νικολάου Τζάρα, ο οποίος την συνέδραμε δικαστικώς.

Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ. 28210/92.306, 28210/92.666 και 2842/020.140.

Σχόλια