Ειδήσεις

Εκοιμήθη ο ηγούμενος της Μονής Αρκαδίου Άνθ. Καλπάκης

? ?ερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Α?λοποτάμου, μετά βαθυτάτης θλίψεως, ?γγέλλει τήν ε?ς Κύριον ?κδημίαν το?  ?οιδίμου ?γουμένου τ?ς ?ερ?ς Πατριαρχικ?ς καί Σταυροπηγιακ?ς Μον?ς ?ρκαδίου ?ρχιμ. το? Ο?κουμενικο? Θρόνου ?νθίμου Καλπάκη.

Τήν Πέμπτην 18ην Δεκεμβρίου ?.?. καί ?πό ?ρας 7:00 π.μ. θά τελεσθ? Θεία Λειτουργία ?ν τ? Καθολικ? τ?ς ?ερ?ς Μον?ς ?ρκαδίου, ? δέ ?ξόδιος ?κολουθία το? μακαριστο? ?γουμένου θά τελεσθ? ?ν τ? α?τ? Καθολικ? τήν 3ην μετά μεσημβρίαν ?ραν τ?ς ?δίας ?μέρας.

Παρακαλο?μεν ?πως ε?χησθε διά τήν μετά τ?ν ?γίων ?νάπαυσιν τ?ς μακαρίας ψυχ?ς το? ?ναλώσαντος ?αυτόν ε?ς τήν διακονίαν τ?ς ?κκλησίας κεκοιμημένου ?δελφο? ?ρχιμ. ?νθίμου.

Σχόλια