Ειδήσεις

Κρητικοί στη δαγκάνα του ΣΔΟΕ

Νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ από δύο Κρητικούς, οι οποίοι μέσω των επαγγελμάτων τους έκλεβαν το κράτος με πλαστά, εικονικά τιμολόγια και με τη μη πληρωμή ΦΠΑ, διεκπεραίωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣΔΟΕ Κρήτης.

Η πρώτη περίπτωση αφορά ιδιώτη στο χώρο των δημόσιων έργων και συγκεκριμένα σε εργασίες κατεδαφίσεων, ο οποίος έλαβε 239 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 5.890.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.

Από τις ανακριβείς δηλώσεις προέκυψε διαφορά στη μη καταβολή ΦΠΑ συνολικού ύψους 1.258.000 ευρώ για την παραπάνω χρονική περίοδο.

Τα προσδοκώμενα έσοδα από τα εικονικά τιμολόγια ανέρχονται σε 12.960.000 ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τα προσδοκώμενα έσοδα από ΦΠΑ ανέρχονται σε 5.100.000 ευρώ, ποσά δηλαδή που συνολικά ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά ιδιώτη στο χώρο των σιδηροκατασκευών, ο οποίος ήταν ο εκδότης 88 εικονικών τιμολογίων σε διάφορους παραλήπτες συνολικής αξίας 720.000 ευρώ. Από τις ανακριβείς δηλώσεις προέκυψε διαφορά στη μη καταβολή ΦΠΑ συνολικής αξίας 130.000 ευρώ. Τα εκτιμώμενα προσδοκώμενα έσοδα από τα εικονικά τιμολόγια αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τα προσδοκώμενα έσοδα από το, ΦΠΑ, αυτά ανέρχονται σε 510.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη αποσταλεί στα κεντρικά του ΣΔΟΕ, προκειμένου να κινηθούν οι ανάλογες ενέργειες.

Γεωργία Μακάκη

Σχόλια