Ειδήσεις

Ερώτηση Βιρβιδάκη για το νέο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων

Ερώτηση με θέμα «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων» προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαο Δένδια και Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, κατέθεσε χθες Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει:

«Με την με Α.Π.: ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΠΑΝ10/2993/7-12-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, εντάχθηκε το «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων», με κωδικό ΟΠΣ 305620, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013». Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου ήταν 17.985.000 ευρώ.

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το φυσικό αντικείμενο του πρώτου υποέργου αφορά στην κατασκευή του νέου κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, καλύψεις, ξυλουργικά κ.τ.λ. καθώς και το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων, ώστε το κτίριο να ολοκληρωθεί πλήρως. Το δεύτερο υποέργο αφορά στη σύνδεση του κτιρίου με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Ο προϋπολογισμός του πρώτου υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 9.716.177 ευρώ και ο προϋπολογισμός του δεύτερου υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ.

Το σύνολο του έργου έχει ημερομηνία ολοκλήρωσης την 2/10/2015.»

Κατόπιν των παραπάνω, ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

« 1. Το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και η χρηματοδότησή του είναι ομαλή;

2. Τι έργα υπολείπονται για την ολοκλήρωση και την λειτουργία του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά τους και από πού προβλέπεται αν χρηματοδοτηθούν;»

Σχόλια