Ειδήσεις

Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου

Με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου τη Δευτέρα 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημαρχείου.

Το δημοτικό συμβούλιο θα παραλάβει και θα συζητήσει τις μελέτες για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο Γερανίου, τη μελέτη γα την ανάδειξη του σπηλαίου Γερανίου, όπως και θα ορίσει τρόπο ανάθεσης για τη μελέτη για την κατασκευή Γυμνασίου Λυκείου Ατσιπόπουλου.

Συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι θα συζητηθεί το θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2013.

Στη 1.30 η συνεδρίαση συνεχίζεται με τα εξής θέματα:

1. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Παιδείας".

2. Έγκριση της 114/13 απόφασης ΔΕΥΑΡ περί τιμολόγησης.

3. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.

4. Μετατόπιση περιπτέρων Ζωγράφου Μανωλίτσας και Σπυριδάκη Δημητρίου.

5. Παραλαβή και έγκριση των μελετών α) "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 6ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ", β) "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ" και γ) "Γεωλογική - Υδρογεωλογική - Βραχομηχανική Μελέτη στα πλαίσια του έργου Ανάδειξη και Τουριστική Αξιοποίηση του σπηλαίου Γερανίου Δήμου Ρεθύμνου".

6. Ορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης "Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου: Κατασκευή Γυμνασίου - Λυκείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης στη θέση "Παναγιάς Ελιές".

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργων.

8. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής έργων.

9. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ".

10. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας 2013.

11. Έγκριση της 87/13 απόφασης του Ν.Π. "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης" περί εγγραφής - επανεγγραφής παιδιών για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

12. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών.

13. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων.

14. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

15. Παραχώρηση χρήσης της Αποθήκης του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρουστίκων στον οικείο Πολιτιστικό Σύλλογο.

16. Παραχώρηση Δημοτικού Κήπου για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης.

Σχόλια