Ειδήσεις

Σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις η παρακράτηση συντάξεων του ΟΑΕΕ

To ποσό μείωσης που αναλογεί στις συντάξεις Ιανουαρίου 2013 του ΟΑΕΕ, με δεδομένο ότι αυτές καταβλήθηκαν χωρίς τις νομοθετημένες μειώσεις σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ, θα καταμεριστεί ισόποσα και θα παρακρατηθεί από τις συντάξεις των 4 επόμενων μηνών, δηλαδή από τις συντάξεις των μηνών Φεβρουαρίου έως και Μαΐου, σύμφωνα με την αναοίνωση του Οργανισμού.Σε ό,τι αφορά την καταβολή των συντάξεων, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών είπε ότι οι συντάξεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κατά την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Σχόλια