Γιώργος Σαχίνης

Το ουσιώδες Δίλημμα

Αχ αυτό το ευρώ, για χώρες όπως η Ελλάδα το δίλημμα ελέω και άτυπης στην Μπρατισλάβα παραμένει: "Ευχή" ή κάταρα" , το πενάκι προβληματίζεται...  

Σχόλια