Αγγέλα Δουλγεράκη

4 = 6 = 1,20χ4

Κι όμως 4 = 6  ισούται με το 1,20 χ 4 = 4,80.
Το παραπάνω, φαίνετε  να προκύπτει ως παρανοϊκή εξίσωση μεταξύ εφορίας - κράτους και ταλαίπωρου πολίτη που έμπλεξε μαζί τους.

Να σας πω πως προκύπτει το θέμα.

26 Νοεμβρίου οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα με αριθμό, τάδε, προκειμένου να προσέλθει στην τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται να ρυθμίσει σύμφωνα με τα νέα δεδομένα τις οφειλές του. ( Το μήνυμα το έχω στον υπολογιστή μου).

Ο οφειλέτης, βέβαια, που αν δεν προσέλθει να ρυθμίσει το χρέος του, δεν απαντήσει στο κάλεσμα της εφορίας ή όπως αλλιώς την λένε κινδυνεύει να πάρει το διαβατήριο του κακοπληρωτή γιατί έτσι τον διαβάζει το σύστημα και βέβαια τυχόν ρύθμιση του χρέους του στο μέλλον κι αν προκύψει κάτι τέτοιο θα πεταχτεί στον καιάδα.

Επικοινωνεί λοιπόν με το λογιστή του, μαθαίνει ότι είναι ''Μεγαλοφειλέτης'' της τάξης των 0,4 λεπτών του ευρώ από ένα λάθος ή υπόλοιπο του φόρου εισοδήματος του 2014 και ότι με την προσαύξηση ανέβηκε στα 0,6 λεπτά του ευρώ.

Πηγαίνει στο λογιστή του λοιπόν την ίδια ημέρα παίρνει την εντολή πληρωμής και προσέρχεται στο ταμείο μίας τράπεζας προκειμένου να εξοφλήσει κι όχι να ρυθμίσει το χρέος.

Το σύστημα ωστόσο προγραμματισμένο να ξεχνά τις εξοφλήσεις δεν της δίνει εξόφληση παρά μονάχα την απόδειξη πληρωμής.

Στις 8 Δεκεμβρίου του 2015 επικοινωνεί εκ νέου με το λογιστικό γραφείο προκειμένου να μάθει τι έγινε. Το σύστημα δυστυχώς δεν πήρε την εξόφληση και ακόμα φέρεται να είναι μεγαλοοφειλέτης.

Η σύσταση είναι μία. Παίρνεις την απόδειξη πληρωμής και πας στην εφορία γιατί αλλιώς μπορεί να περάσεις στην κατηγορία Τειρεσίας.

4 λεπτά λοιπόν, με την προσαύξηση 6, με την μετακίνηση των λεωφορείων 4 εισιτήρια των 1,20 προς και από την εφορία.

Σε ποιόν απονέμεις το παράσημο; (Ξέρεται σε ποιο παράσημο αναφέρομαι).

ΑΓΔ

Σχόλια