Αγγέλα Δουλγεράκη

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τους εθελοντές Πυροσβέστες

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία της Πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να παρακολουθήσουν τη Σχολή Εθελοντών Πυροσβεστών τα μαθήματα της οποίας ξεκινούν αρχές Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 και έως 55 ετών.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο της Γραμματείας στην Υπηρεσία μας (τηλ. : 2813-407034  Πλατεία Κύπρου 5 - Όαση, Ηράκλειο).

Σχόλια