Αντώνης Γκορτζής

Επιχειρηματική ηθική στην Ελλάδα

Aφορά τόσο τα πρόσωπα, όσο και τους επιχειρηματικούς οργανισμούς αγγίζοντας κάθε μορφή δράσης και έκφρασής τους

Ως Επιχειρηματική Ηθική νοείται η εφαρμογή στην επιχειρηματική συμπεριφορά των γενικών αρχών περί ηθικής, με σκοπό τη δημιουργική εξισορρόπηση και σύνθεση προτύπων, συμπεριφορών και σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης, των μετόχων, των εργαζομένων, του πολίτη, του πελάτη, του καταναλωτή και του γενικότερου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός.

*Γράφει ο Αντώνης Γκορτζής

Η επιχειρηματική ηθική αφορά τόσο τα πρόσωπα, όσο και τους επιχειρηματικούς οργανισμούς αγγίζοντας κάθε μορφή δράσης και έκφρασής τους ως φυσική επιλογή και όχι απαραίτητα ως υποχρέωση που υπαγορεύεται από νομικούς κανόνες.

Από την άλλη μεριά Η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα (ΕΚΕ), είναι μια ιδέα όπου εταιρίες –δημόσιες και ιδιωτικές- αποφασίζουν να συμβάλουν εθελοντικά στην έμπρακτη βελτίωση της κοινωνίας (τον εργαζόμενο, τον καταναλωτή),και του περιβάλλοντος με δραστηριότητες, προϊόντα ή και υπηρεσίες που αυτές έχουν, προσδίδοντας αξία στην εταιρική τους ταυτότητα, ενδυναμώνοντας τη φήμη τους, ενω παράλληλα μειώνουν τις πιθανότητες δημιουργίας κρίσεων.

Σήμερα η παγκόσμια κρίση επιβάλει πιο γρήγορες κινήσεις στον χώρο της επιχειρηματικής ηθικής και της κοινωνικής υπευθυνότητας..

Μέσα από τον καθορισμό συγκεκριμένων αρχών επιχειρηματικής συμπεριφοράς, προτύπων και κανόνων που μετασχηματίζουν το σύνολο της εταιρικής πολιτικής και λειτουργούν ως σημεία αναφοράς ή κώδικες.

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των αρχών της Επιχειρηματικής Ηθικής στο εργασιακό περιβάλλον είναι τα ακολουθα.

 • Οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και κατανόησης με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων
 • Ενίσχυση της πιστότητας των πελατών
 • Υποστήριξη και συναίνεση των υπαλλήλων και άλλων ομάδων κοινού προς την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής
 • Διατήρηση και ενίσχυση εταιρικής φήμης
 • Υποστήριξη της επιχείρησης σε συνθήκες κρίσης
 • Κατανόηση και ενίσχυση των θετικών μηνυμάτων από τους εκπροσώπους του Τύπου
 • Οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες λειτουργούν ως ενισχυτές των θετικών μηνυμάτων της εταιρείας και ως πρεσβευτές της

Τα κρίσιμα βήματα για την εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ηθικής στο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον είναι

 • Ανάλυση περιβάλλοντος
 • Μελέτη και προσαρμογή των αρχών της επιχειρηματικής ηθικής στην εταιρική κουλτούρα
 • Σύνδεση των αρχών της επιχειρηματικής συμπεριφοράς με τις εταιρικές αξίες
 • Διάχυση, διάδοση, επεξήγηση, κατανόηση, αποδοχή και εφαρμογή των αρχών της επιχειρηματικής συμπεριφοράς
 • Μηχανισμός και διαδικασίες ελέγχου και βελτιστοποίησης της εφαρμογής των αρχών της επιχειρηματικής συμπεριφοράς
 • Δέσμευση στην τήρηση των αρχών της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Για την ορθή επίτευξη των στόχων ¨το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής στην Ελλάδα ,προχώρησε στην δημιουργία ενός πρωτοποριακού μοντέλου με το όνομα , RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE MODEL το οποίο αποτελείται από τα δύο ίσως πιο σημαντικά κομμάτια της σύγχρονης επιχειρηματικής ζωής και Αριστείας, την Εταιρική διακυβέρνηση και την Εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

Επίκεντρο του μοντέλου είναι ο Standard Corporate Code που αναφέρεται σε διεθνώς αποδεκτούς κανόνες ή αρχές και ο οποίος διαχέεται μέσω του Εταιρικού Κώδικα Ηθικής και του Εταιρικού Κώδικα Συμπεριφοράς.

Και οι δύο αυτοί κώδικες συνδυάζονται μέσω κατάλληλων συστημάτων με ένα σύνολο κανονισμών και διαύλων επικοινωνίας και αποτελούν τον θεμέλιο λίθο των ξεχωριστών πυλώνων εταιρικής διακυβέρνησης και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο κύριος σκοπός μιας επιχείρησης ΙΔΙΟΤΙΚΗΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑΣ είναι να δημιουργεί αξία, να παράγει αγαθά και να προσφέρει υπηρεσίες που απαιτεί η κοινωνία, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ευημερία για όλους τους συμμετόχους και την κοινωνία...

Ίσως τώρα είναι το κέλευσμα του χρόνου να αναπτύξουμε και στον τόπο μας ουσιαστική συνείδηση των ηθικών επιχειρηματικών επιλογών και να τις προτάξουμε του γενικότερου επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Η επιχείρηση, η οποιαδήποτε επιχείρηση , οπουδήποτε και να βρίσκεται και ασχέτως μεγέθους η βιομηχανικού κλάδου, έχει πια γίνει ουσιαστικότατο μέρος του κοινωνικού ιστού .

Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι σε κράτη που η επιχειρηματική ηθική είναι υψηλά έχουν και την πιο υγειά οικονομία στον κόσμο.

Επιβάλλεται λοιπόν να μελετήσουμε τη φιλοσοφία και την ηθική της και να την βοηθήσουμε.

* Ο Αντώνης Ε. Γκορτζής είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής και Πρόεδρος Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Σχόλια