Πανελλαδικές 2024 - Προτεινόμενο διαγώνισμα: Γλώσσα που δυσκολεύουν!

Θέματα εξετάσεων
Πανελλαδικές 2024 - Προτεινόμενο διαγώνισμα: Γλώσσα που δυσκολεύουν!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένα ποιοτικό διαγώνισμα στο μάθημα της Γλώσσας – Λογοτεχνίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχει πλέον μεγάλη ποικιλία ασκήσεων, ποικίλης διαβάθμισης και σημαντικής δυσκολίας

Στο προτεινόμενο συγκεκριμένο διαγώνισμα και τα τρία κείμενα έχουν κοινό θεματικό άξονα. Βέβαια, η θεματική αυτή συνάφεια των μη λογοτεχνικών και του λογοτεχνικού κειμένου δεν είναι πάντα δεδομένη, γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ταύτισή τους που θα οδηγούσε σε εσφαλμένες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του λογοτεχνικού κυρίως κειμένου.

Στο θέμα Β, τα ερωτήματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί πως το ερώτημα 2ο (α) και το 3ο δεν απαιτούν από τους μαθητές να εφαρμόσουν "τυπολατρικά" τα στοιχεία θεωρίας της Γλώσσας, αλλά προϋποθέτουν κριτική σκέψη και προσεκτική επεξεργασία του νοηματικού περιεχομένου. Στο ερώτημα 3ο, μάλιστα, ζητείται και σύγκριση των δύο μη λογοτεχνικών κειμένων, πράγμα που δεν απαιτεί μόνο επεξεργασία και ανασύνθεση διαφορετικών κομματιών της ύλης αλλά και σωστή διαχείριση του χρόνου εξέτασης.

Αναλυτικά το διαγώνισμα ΕΔΩ

Ενδιαφέρον, επίσης, έχει ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται το ερώτημα της Λογοτεχνίας (ΘΕΜΑ Γ). Εστιάζει σε συγκεκριμένους κειμενικούς δείκτες, στο κρίσιμο, δηλαδή, ερώτημα που θέτει το ποίημα και στην απάντηση που δίνει το ίδιο το ποιητικό υποκείμενο σε αυτό. Όμως, είναι απαραίτητη η αξιοποίηση και άλλων κειμενικών δεικτών προκειμένου να είναι ολοκληρωμένο το ερμηνευτικό σχόλιο. Στη συνέχεια, οι μαθητές πρέπει να καταγράψουν την προσωπική τους ανταπόκριση σε αυτό.

Τέλος, στο θέμα Δ η διατύπωση ενός μόνο ζητουμένου καθιστά πιο δύσκολη την οργάνωση του κύριου μέρους του κειμένου που θα γράψουν οι μαθητές. Αξιοσημείωτο, ακόμη, είναι ότι το ζητούμενο πρέπει να συνδεθεί και με τις εμπειρίες που έχουν οι μαθητές στο πλαίσιο του σχολείου.

Μελετήστε, λοιπόν, με προσοχή το συγκεκριμένο διαγώνισμα. Αξίζει να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας! Σας ευχόμαστε επιτυχία!

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News