Πανελλαδικές 2023: Οδηγός υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές - 14 σημεία προσοχής

Προσανατολισμός
Πανελλαδικές 2023: Οδηγός υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές - 14 σημεία προσοχής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν - Οι προκαταρκτικές εξετάσεις - Τα νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν υποψηφίους

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου έχουν οι υποψήφιοι/ες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (για το 90% ή 10% των θέσεων) για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023, προκειμένου να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους. Επίσης πρέπει να δηλώσουν την επιθυμία τους στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας μέσα στις προβλεπόμενες από αυτό προθεσμίες.

Στη Σχολή Αστυφυλάκων θα εισαχθούν εφέτος 850 υποψήφιοι ενώ στη Σχολή Αξιωματικών 60 υποψήφιοι (μέσω πανελλαδικών, αλλά συνολικά 100).

Το alfavita.gr ετοίμασε έναν χρήσιμο οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, με 14 σημεία προσοχής, τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν, τις προκαταρκτικές εξετάσεις, αλλά και τα Νοσήματα και Σωματικές Ατέλειες που αποκλείουν Υποψήφιους.

Τα 14 σημεία προσοχής

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή κ. Δημ. Πολύζο, οι υποψήφιοι για τις Αστυνομικές σχολές πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα 14 σημεία:

 1. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Αστυνομικό Τμήμα και η επιτυχής ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων κατά το σχολικό έτος διενέργειας του διαγωνισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων σε προγενέστερο σχολικό έτος δεν σε απαλλάσσει από την υποχρέωση να υποβληθείς εκ νέου στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
 2. Αν είσαι υποψήφιος/α και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Στρατιωτικών Σχολών και δηλώσεις τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και με την υπογραφή και υποβολή του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤ' ότι θα παρουσιασθείς για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών, δεν επιτρέπεται να υποβληθείς στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, και συνεπώς δεν πρέπει παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Ως εκ τούτου δεν θα παρουσιασθείς ενώπιον των Επιτροπών Προκαταρκτικών Εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Εφόσον, λοιπόν το δηλώσει, θα υποβληθείς στις προκαταρκτικές εξετάσεις των έτερων Σχολών με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και θα προσκομίσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας, σε Αστυνομικό Τμήμα της οποία υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής σου στον τρέχοντα διαγωνισμό, βεβαίωση ότι κρίθηκες Ικανός/ή, θεωρούμενος αυτοδίκαια Ικανός/ ή και για τις Αστυνομικές Σχολές. Υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον το δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχή και υποβάλλουν υπογεγραμμένο το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ', με την επισήμανση ότι σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιασθούν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαφορετικά θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ που αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και ως εκ τούτου δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνική Αστυνομία διασταυρώνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, αν υποψήφιοι/ ες που δήλωσαν και τελικά υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα συμμετείχαν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τονίζεται ότι, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή βούλησης από τον/ην υποψήφιο/α αναφορικά με τον φορέα που δήλωσε ότι επιθυμεί να υποβληθεί στις προκαταρκτικές του εξετάσεις. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αλλαγή βούλησης ακόμη και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο εφόσον αποδειχθεί με μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας ότι υπάγεται σε μια εκ των δυο υποπεριπτώσεων i και ii, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 της Ενότητας Γ του Κεφαλαίου IV της προκήρυξης (σελ. 19).
 3. Τη βεβαίωση ικανότητας, που θα πάρεις από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ή τη Στρατιωτική Σχολή, θα πρέπει να την προσκομίσεις, εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών σου εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής (δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσεις ο/η ίδιος/ α), γιατί η μη έγκαιρη προσκόμισή της θα έχει ως αποτέλεσμα να μην περιληφθεί το όνομά σου στον πίνακα των Ικανών, που θα αποστείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην είσαι υποψήφιος/ α για τις Αστυνομικές Σχολές. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ιδιαίτερα απομακρυσμένο Αστυνομικό Τμήμα ή σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει η Διεύθυνση Αστυνομίας, μπορείς να προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής σου στον διαγωνισμό.
 4. Οι υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι δήλωσαν τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ ' ότι δεν θα παρουσιασθούν για στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ως εκ τούτου θα προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα σε συντρέχουσα περίπτωση απόμακρων ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση ιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας ευκρινώς την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του . Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα γιατρού. Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ . ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας.
 5. Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει με αναλυτική αναγραφή όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου και όχι με απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση. Να φέρεις μαζί σου κατά την παρουσίασή σου ενώπιων της Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης το εν λόγω δελτίο μαζί με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων (γενική αίματος, ουρία αίματος, σάκχαρο αίματος, τρανσαμινάσες, κρεατινίνη αίματος και γενική ούρων), υπογεγραμμένες από ιατρό βιοπαθολόγο, την ακτινογραφία θώρακος με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη και ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπογεγραμμένο από ιατρό καρδιολόγο, το ατομικό δελτίο υποψήφιου/ας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την αστυνομική σου ταυτότητα (ή το νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς). Αν έχεις προβλήματα όρασης να φέρεις διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής. Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σου) και θα προσκομίζονται από εσένα προσωπικά στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία σου και την ημερομηνία εξέτασης. (Αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο 210 3482333 και στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης στο 2310 388082 και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών https://kiath.gr).
 6. Επισημαίνεται ότι, εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση της Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, αποχρώσες ενδείξεις, αναφορικά με τη γνησιότητα των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν από ιδιώτες ή μη γιατρούς, δύναται να ζητήσει την επανεξέτασή σου από κρατικό νοσοκομείο, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες.
 7. Η εξέτασή σου στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τέσσερις (4) ημέρες. Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της Χώρας. Για να λάβεις γνώση του προγράμματος, θα πρέπει να ενημερωθείς με δική σου ευθύνη, χωρίς ειδοποίηση, από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr ή να μεταβείς στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σου, μετά την καταληκτική ημερομηνία, γιατί οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα αρχίσουν άμεσα και μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείς την πρώτη μέρα λειτουργίας των Επιτροπών.
 8. Αν είσαι υποψήφιος /-α της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ. », το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα εκδοθεί περί τα μέσα Αυγούστου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημέρωσή σου, ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν περί το τέλος Αυγούστου.
 9. Σε περίπτωση που, κατά την εξέτασή σου σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθείς και δεν μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό, οφείλεις να παρουσιαστείς και να το δηλώσεις ενώπιον του/-ης Προέδρου της Επιτροπής, που θα σε παραπέμψει στον/-ην παριστάμενο/-η υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση - τραυματισμός βεβαιωθεί από τον/ ην παριστάμενο/-η υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να σου χορηγήσει μόνο μία (1) αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Σε περίπτωση χορήγησης αναβολής, θα εξετασθείς υποχρεωτικά εκ νέου στο σύνολο των αγωνισμάτων. Επισημαίνεται ότι, υποψήφιος, ο οποίος αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο μετά την κρίση του ως μη ικανού σε κάποιο αγώνισμα και επανέρχεται για να δηλώσει εκ των υστέρων κώλυμα ή τραυματισμό, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.
 10. Αν επιθυμείς να παραλάβεις βεβαίωση ικανότητας, για να τη ν υποβάλεις για την εισαγωγή σου στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή / και τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα πρέπει με δική σου ευθύνη να μεταβείς, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/-ην οποίο/-α θα παρουσιασθείς και θα ζητήσεις τη σχετική βεβαίωση ικανότητας
 11. Μελέτησε με προσοχή την προκήρυξη και το γενικό πίνακα νοσημάτων και σωματικών ατελειών (σ.σ. δείτε παρακάτω) του π.δ.11/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αποκλείουν την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου σε συντρέχουσα περίπτωση να μην υποβληθείς στην ταλαιπωρία των προκαταρκτικών εξετάσεων. Το ανάστημά σου θα μετρηθεί εκ νέου και αμετάκλητα από την αρμόδια αθλητική επιτροπή.
 12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής σου στις Αστυνομικές Σχολές, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη και επιμόρφωσή σου, θα υποβάλλεσαι μόνο σε γραπτές εξετάσεις.
 13. Η κατάταξή σου στην Ελληνική Αστυνομία και η εγγραφή σου στη Σχολή Αξιωματικών ή Αστυφυλάκων, θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.
 14. Για κάθε απορία σου μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής σου .

Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις (για αστυνομικούς)

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις (90% των θέσεων) του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, καθώς και για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα γραπτή εξέταση), για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι:

1)            Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31/12/2023. Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 01/01/1994 και μεταγενέστερα [Άρθρο 9, Π.Δ. 4/1995

2)            Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.

3)            Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος θα παραπεμφθούν, προς υγειονομική εξέταση, μόνο οι επιτυχόντες/σες στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων [άρθρο 13, Π.Δ. 4/1995, όπως ισχύει].

4)            Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία θα προκύπτει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Τα Δικαιολογητικά (για υποψήφιους μη αστυνομικούς)

Οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 17/02/2023 τα εξής δικαιολογητικά:

Επιπλέον δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες:

(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) [παρ. 9, άρθρο 67, Ν. 4316/2014 - Φ.Ε.Κ./Α΄/270, όπως ισχύει]. (

(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου: (α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης. Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), θα υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου στη συνέχεια να αναζητηθεί υπηρεσιακά, σχετική περί τούτου βεβαίωση από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.

(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: (α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης. (β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.

(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας: Υπεύθυνη Δήλωση υπαγωγής στην εν λόγω κατηγορία, προκειμένου στη συνέχεια να αναζητείται υπηρεσιακά, σχετική περί τούτου βεβαίωση, από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση.

(5) Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης. (α) Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας [παρ. 7, άρθρου 2, του Ν. 1977/1991 (Φ.Ε.Κ./Α΄/185), όπως ισχύει]. (β) Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς τον χαρακτηρισμό της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί για το σκοπό αυτό [παρ. 6, άρθρο 2, Ν. 1977/1991 (Φ.Ε.Κ. /Α΄/ 185), όπως ισχύει]. (γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (δ) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη [παρ. 6, άρθρο 2, Ν. 1977/1991 (Φ.Ε.Κ./ Α΄/185) όπως ισχύει]. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αδέρφια, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέρφια του δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.

(6) Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους [άρθρο 10, Ν. 4138/2013, όπως ισχύει]: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν οι γονείς με τρία (3) ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο/η υποψήφιος/α ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων. Όπου παραπάνω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης», η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5, του άρθρου 16, του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. /Α΄/57), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/ Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ./Β΄/1309), όπως ισχύει, Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Σχετικά με τη χρήση του ανωτέρω δικαιώματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 42, του Ν. 1481/1984, η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, από τους υποψηφίους που υπάγονται σε μία (1) από τις ειδικές κατηγορίες (της παρ. 1 και 2 του εν λόγω άρθρου), γίνεται άπαξ, για μία (1) μόνο από τις Σχολές αυτές, ανεξάρτητα αν υπάγονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. Συνεπώς, εάν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία (1) Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή [παρ. 5, άρθρο 1, υπ΄ αριθ. 6000/2/275-α΄ από 23/01/2023 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ./Β΄/312/25-01-2023)].

Τα 12 προσόντα εισαγωγής: Προσοχή στα τατουάζ

Η Ελληνική Αστυνομία κατατάσσει στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σπουδαστές με το σύστημα των γενικών εξετάσεων και των ειδικών εισιτηρίων εξετάσεων, υποψηφίων εξωτερικού, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ΙΚΑΝΟΙ κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Στρατού και έπειτα από αίτησή τους στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους στις καθοριζόμενες από την προκήρυξη ημερομηνίες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1998 και μεταγενέστερα..
 2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας (π.χ. απολυτήριο λυκείου ή ισότιμος τίτλος).
 3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταςης, σύμφωνα με τις διατάςεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς (Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 6. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά 1,70 μ., για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα
 7. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψήφιοι/ ες, οι οποίοι/ ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

 1. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 2. Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).
 3. Να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.
 4. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.
 5. Να μην έχουν αποβληθεί από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων.

Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, ενώ η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Όσοι κατατάσσονται στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλονται στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την ολοκλήρωση της οποίας δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης από την Ελληνική Αστυνομία, εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄-302) «Στρατολογία των Ελλήνων».

Οι σπουδαστές των Σχολών κατά τη φοίτησή τους, αλλά και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, κατά τις οικείες διατάξεις, υποβάλλονται μόνο σε γραπτές εξετάσεις. Επισημαίνεται, ότι οι κατατασσόμενοι, όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή Αστυφυλάκων, δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, με ποσοστό που προβλέπεται κατά τις οικείες διατάξεις.

Νοσήματα και Σωματικές Ατέλειες που αποκλείουν Υποψήφιους

Σχετικά: Π.Δ. 11/2014 (Α-17) ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Υπουργικές Αποφάσεις υπ΄αριθ.: α) Φ.400/454/380172/ Σ.932 από 15-12-2014 (Β΄ 3513), β) Φ.454/10/208326/Σ.2219 από 01-4-2019 (Β΄ 1360) & γ) Φ.454/5/189353/Σ.1253 από 09-2-2020 (Β΄ 588)

Πλήρης πίνακας εμπεριέχεται στο ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα (Γενικός Πίνακας Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών)

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Παχυσαρκία, ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, χρόνιες αρθρίτιδες, παθήσεις ενδοκρινών αδένων, φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου και υπολείμματα φυματίωσης μετά τη θεραπεία, παλαιά κατάγματα με ατελή πώρωση, παλαιά κατάγματα που φέρουν υλικό οστεοσύνθεσης και παρουσιάζουν μικρού βαθμού λειτουργικές διαταραχές, ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), μυοσφαιρινουρία από κόπωση, βεβαιωμένες κακοήθεις νεοπλασίες, συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού, επίκτητος πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός και υπογοναδισμός, σακχαρώδης διαβήτης, υπερπαραθυρεοειδισμός, φαιοχρωμοκύττωμα, σύνδρομο Cushing κ.λ.π.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, υπολείμματα απόπαλαιές μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, τραυματικές βλάβες και υπολείμματα τραυματικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσχιση κ.λ.π.), αγγειακές βλάβες και υπολείμματα αγγειακών βλαβών του Κ.Ν.Σ., επιληψία, μυϊκές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων, αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου, μυασθένεια, κ.λ.π.

ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ψυχωτικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, λοιπές άτυπες σχιζοφρενικές ή συναισθηματικές ψυχώσεις), νευρωτικές διαταραχές, διαταραχή από χρήση παράνομων ουσιών και κατάχρηση ή εξάρτηση από το αλκοόλ, διαταραχή προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζότυπη, αντικοινωνική, ψυχαναγκαστική κ.λ.π.), ψυχοσεξουαλικές διαταραχές (όπως η διαταραχή ταυτότητος φύλου), νοητική καθυστέρηση, αναπτυξιακή διαταραχή, διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.ά., διαταραχές συμπεριφοράς με έναρξη στην παιδική ηλικία όπως ενούρηση, εγκόπριση, ΤΙΚ, τραυλισμός, βατταρισμός, υπνοβασία κ.λ.π.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ακμή πολύμορφη με αποστημάτια, αιμαγγειώματα μεγάλα εκτεταμένα ή σε περιορισμένη έκταση (εξαιρούνται τα πολύ περιορισμένα του προσώπου), γυροειδής αλωπεκία τριχωτού κεφαλής εκτεταμένη, χρόνια κνίδωση, λεύκη εκτεταμένη σε ακάλυπτα μέρη του σώματος με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, ψωρίαση, σπίλοι πολύ εκτεταμένοι του προσώπου που προκαλούν έντονη δυσμορφία ή σπίλοι εκτεταμένοι που από τη θέση τους υπόκεινται σε πιέσεις ή τριβές κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ

Έκδηλη δυσμορφία των πτερυγίων και των δύο ώτων ή ολική απώλεια του ενός πτερυγίου, απλή ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, συγγενείς ή επίκτητες αποφράξεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πόρων, λαβυρινθικός ίλιγγος, βαρηκοΐα μονόπλευρος ή αμφίπλευρη κρινόμενη ανάλογα με την ακουστική οξύτητα κ.λ.π.

Ακουστική οξύτητα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα και η επιτρεπόμενη απώλεια δεν πρέπει να ξεπερνά για κάθε αυτί τα 20 (dΒ) στις συχνότητες 500-1000-2000 Ηz.Στις συχνότητες και από 3000-4000-6000 Ηz η συνολική απώλεια να μην ξεπερνά τα 180 (dΒ) και στα δύο (2) αυτιά.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Παραμορφώσεις και δυσμορφία του προσώπου, κατάγματα των γνάθων που δεν πωρώθηκαν καθόλου ή πωρώθηκαν άσχημα, εκτεταμένος προγναθισμός κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Εκτεταμένες βλάβες και δυσλειτουργίες βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, βλεφαρόσπασμος του ενός ή και των δύο οφθαλμών, νυσταγμός ή νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, έλλειψη του φακού, εξόφθαλμος, γλαύκωμα, καταρράκτης κ.λ.π.

Οπτική οξύτητα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στον κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4 1/2 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο ).

Ως σφαιρικό ισοδύναμο καθορίζεται το άθροισμα σφαίρας συν το ήμισυ του κυλίνδρου.

Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασικά γυαλιά και όχι με φακούς επαφής.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ

Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν μέτρια tην αναπνοή, διάτρηση του ρινικού διαφράγματος που προκαλεί λειτουργικά προβλήματα, χρόνια ατροφική ρινίτιδα, κάθε διαταραχή της όσφρησης, κιρσοί και άλλες βλάβες της ρινός που προκαλούν επανειλημμένες ρινορραγίες κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ-ΛΑΡΥΓΓΑ

Ραιβόκρανο, αλλοιώσεις της φωνής που εμποδίζουν ουσιαστικά τη μεταβίβαση διαταγής ή προστάγματος, αφωνία οιασδήποτε αιτιολογίας κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Τραυματικές ή παθολογικές στενώσεις, εκκολπώματα που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα, γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος που δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη θεραπεία ή υποτροπιάζει συχνά, οισοφάγος Barrett κ.λ.π.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ-ΧΕΙΛΕΩΝ

Λυκόστομα έστω και μικρό και μετά από επιτυχημένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισμένος, απώλεια δοντιών όταν εμποδίζει πλήρως τη μάσηση, εκτεταμένες ρικνωτικές και δύσμορφες ουλές του στόματος, βλάβες της γλώσσας που δυσκολεύουν την ομιλία, τη μάσηση και την κατάποση κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ

Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, βρογχιεκτασίες, μόνιμη ατελεκτασία, σαρκοείδωση, αερώδεις κύστεις πνεύμονα, σύνδρομο υπνικής άπνοιας κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ

Στεφανιαία νόσος ή ανεπάρκεια στεφανιαίων, συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, χειρουργημένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, περικαρδίτιδες υποτροπιάζουσες, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και της αγωγής του ερεθίσματος, αρτηριακή υπέρταση έστω και μικρού βαθμού, μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού ή πλήρης αποκλεισμός δεματίου του Ηis, σύνδρομο Wolf-Parkinson-White μετά από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο, εκτεταμένοι κιρσοί με λειτουργικές διαταραχές, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, μόνιμη τέλεια αρρυθμία, ανεύρυσμα αορτής, πνευμονική υπέρταση κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ

Οι κήλες των προσθίων ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού εδάφους χωρίς επιτυχή χειρουργική επέμβαση που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, βουβωνοκήλες με σύστοιχη ατελή κάθοδο του όρχεως, υποτροπιάζοντα πεπτικά έλκη, ελκώδης κολίτιδα, χρόνιες ειδικές και μη κολίτιδες που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία, νόσος Crohn, μετατραυματική σπληνεκτομή, μεγαλοσπληνία, κίρρωση ήπατος, χρόνιες ηπατίτιδες, ασυμπτωματική χολολιθίαση κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Βαριές αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες, ετεροζυγωματικές μορφές μεσογειακών συνδρόμων όταν συνοδεύονται από αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας, αιμορραγικές και θρομβωτικές διαθέσεις, πορφυρίες, ανοσοαιμολυτικές αναιμίες, λεμφοϋπερπλαστικές κακοήθειες, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, θρομβασθένειες και κληρονομικές θρομβοπενίες κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επίμονη χρόνια οσφυαλγία, μεγάλου βαθμού παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και ενός μόνο σπονδύλου που αφορά ακόμα και λιγότερο από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά με λειτουργικές διαταραχές, σύνδρομο σκαληνών μυών με λειτουργικές διαταραχές, ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση με ήπιες λειτουργικές διαταραχές, καλοήθεις όγκοι Σ.Σ. με λειτουργικές διαταραχές, χειρουργηθείσα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου με λειτουργικές διαταραχές, σπονδυλοδεσίες κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ

Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε αιτία, μονήρης νεφρός, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, χρονία σπειραματονεφρίτιδα, συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες νεφρών και ουρητήρων, πολυκυστική νόσος των νεφρών, μεταμόσχευση νεφρού, αγγειίτιδες με νεφρική συμμετοχή κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης με λειτουργικές διαταραχές, κακοήθη νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης, νευρογενής κύστη, κυστεκτομή για οποιαδήποτε αιτία και εκτροπή ούρων κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ-ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επισπαδίας ή υποσπαδίας, κρυψορχία ή εκτοπία του ενός όρχεως όταν ο άλλος παραμένει υγιής, η συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής, στενώματα της ουρήθρας με λειτουργικές διαταραχές κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Κάθε μόνιμη συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία ως προς τον αριθμό, τον άξονα και τις σχέσεις των μελών εάν επιφέρει παραμόρφωση ή λειτουργικές διαταραχές αυτών, απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού, η έλλειψη ή ο ακρωτηριασμός του αντίχειρα στο ένα χέρι, η δυσκαμψία ή αγκύλωση ή αστάθεια τριών δακτύλων στο επικρατούν χέρι, συνδεσμικές κακώσεις με αστάθεια μεσαίων αρθρώσεων (ποδοκνημική, πηχεοκαρπική) με λειτουργικές διαταραχές, κ.λ.π.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Έντονες διαταραχές εμμήνου ρύσεως που ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία και προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτημάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες), ενδρομητρίωση (στάδιο ΙΙΙ-IV), απλή υστερεκτομή, συρίγγια, κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά μετά από αποτυχία της χειρουργικής επέμβασης, ακράτεια ούρων μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας, κ.λ.π.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α. ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 1. Ανάστημα [Π.Δ. 90/2003 (Α-82)]

Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 mχωρίς υποδήματα.

 1. Δείκτης μάζας σώματος (Δ.Μ.Σ.) Π.Δ. 11/2014 (Α-17), άρθρο 15 παρ.14

Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27 Kg/m2.

Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 25 Kg/m2.

Αποκλείονται οι υποψήφιοι/ες με παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος από 27,1 έως 35 Kg/m2 για τους άνδρες και 25,1 έως 35 Kg/m2 για τις γυναίκες, που δεν προκαλεί κώλυμα στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου, εφόσον η περίμετρος της μέσης (οριζόντια περίμετρος σώματος στο σημείο μεταξύ του πλευρικού τόξου και της λαγονίου ακρολοφίας) υπερβαίνει τα 102 εκατοστά για τους άνδρες και τα 88 εκατοστά για τις γυναίκες. Αν η περίμετρος μέσης είναι μικρότερη ή ίση αυτών των ορίων κρίνονται Ι/1 και δεν αποκλείονται.

(Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 24,16

Β. ΚΥΗΣΗ

Οι γυναίκες υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή επιπλοκών στο κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή ιατρό προκειμένου να μην υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική για όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες υγειονομική εξέταση.

Οι Προκαταρκτικές εξετάσεις

Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και το ειδικό δελτίο συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.

Το πλαίσιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία εισαγωγής στις Παραγωγικές Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ετήσια προκήρυξη εισόδου σπουδαστών αναφέρονται αναλυτικά όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι.

Το πρόγραμμα εξέτασης των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος παρουσίασης, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως επίσης και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας του τόπου του ενδιαφερόμενου. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει αίτημα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλουν να ενημερωθούν με δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα και τους τόπους δοκιμασίας.

Σημείωση alfavita: Για εφέτος ανακοινώθηκε ήδη ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο του 2023, προκειμένου να εισαχθούν στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα διεξαχθούν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2023. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) αναμένονται.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές). Αυτοί παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, από την αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης.

α. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία

Για την εξακρίβωση των ψυχικών ικανοτήτων οι υποψήφιοι υποβάλλονται στη δοκιμασία του ΤΕΣΤ προσωπικότητας και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη.

β. Υγειονομική Εξέταση

Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, περίπου στο δεύτερο (2ο) δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου, για τους υποψηφίους που διαμένουν στην Ελλάδα και κατά το μήνα Σεπτέμβριο για τους υποψηφίους του εξωτερικού. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται στο πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου υποβολής της αίτησης, το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης. Το Δελτίο φέρει φωτογραφία του υποψηφίου, καθώς και παραπεμπτικό σημείωμα για να μεταβεί σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο και να υποβληθεί στις απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις (ακτινολογικές, μικροβιολογικές, οφθαλμολογικές, ΩΡΛ, χειρουργικές, παθολογικές, καρδιολογικές, ψυχιατρικές). Ο κάθε γιατρός που γνωματεύει συντάσσει και το αποτέλεσμα της εξέτασης θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών.

Όλες οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνουν μεταξύ του χρονικού διαστήματος υποβολής της αίτησης και της εξέτασης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.

Ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής που οι υποψήφιοι παρουσιάζονται καταθέτουν το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης, προκειμένου η επιτροπή να αποφανθεί για την υγειονομική ικανότητα του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά.

Υποψήφιος που δεν θα προσκομίσει στην Επιτροπή Κατάταξης, Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, δεν εξετάζεται.

γ. Αθλητική Δοκιμασία

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) υποβάλλονται σε δοκιμασία ενώπιον Επιτροπής στα εξής αγωνίσματα:

 • Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16” (μία προσπάθεια).
 • Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4′ και 20’’ (μία προσπάθεια).
 • Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Με βάση τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές, αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις ή επανεξετάσεις υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι, όσοι υποψήφιοι κρίθηκαν ικανοί από τις αρμόδιες επιτροπές για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές, δεν απαιτείται να υποβληθούν σε παρόμοιες εξετάσεις, ωστόσο οφείλουν να προσκομίσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ικανότητας. Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης σε όλους τους υποψηφίους, αλλά σε όσους επιθυμούν.

Πηγή: alfavita.gr

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News