Αντίστροφη μέτρηση για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη με επιδότηση έως 75% - Ποιοι κόβονται

Οικονομία
Αντίστροφη μέτρηση για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη με επιδότηση έως 75% - Ποιοι κόβονται

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το ΥΠΕΝ έχει βάλει στόχο 300.000 νοικοκυριά και αγρότες να αποκτήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία, ώστε να παράγουν και να αποθηκεύουν την δική τους «πράσινη» ενέργεια και φυσικά να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος

H πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για φωτοβολταϊκά στην στέγη αναμένεται να ανοίξει σύντομα με την επιδότηση να φτάνει ακόμη και στο 75% για νοικοκυριά και αγρότες. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει βάλει στόχο 300.000 νοικοκυριά και αγρότες να αποκτήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία, ώστε να παράγουν και να αποθηκεύουν την δική τους «πράσινη» ενέργεια και φυσικά να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες.

Κατανέμεται σε 4 κατηγορίες

 1. Δικαιούχοι είναι ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία θα λάβουν συνολικές επιδοτήσεις 35 εκατ. ευρώ.
 2. Πολίτες με ατομικό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ ή με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 40.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά επιδοτήσεις 85 εκατ. ευρώ.
 3. Πολίτες με ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ ή με οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ οι οποίοι θα λάβουν συνολικές επιδοτήσεις 50 εκατ. ευρώ.
 4. Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος οι οποίοι θα λάβουν συνολικές επιδοτήσεις 30 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά, όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος μπορούν να κάνουν αίτηση για να επιδοτηθούν για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο σπίτι τους.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη διάθεση 35 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για αυτούς, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. Ευάλωτα νοικοκυριά είναι οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή μπορείς κάποιος να υποβάλει αίτηση και για το εξοχικό του. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης. Σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης της αίτησης, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην εν λόγω κατηγορία. Δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον ίδιο αιτών πάνω από δύο φορές.

Δικαιολογητικά

Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ωφελούμενους, ο φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος πρέπει να συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. ενδεικτικά φωτοαντίγραφο Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης/Τιμολόγιο πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού / υλικών και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών/Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη).
 • Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια για τα φωτοβολταϊκά και την μπαταρία.
 • Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος εφόσον απαιτήθηκε και η καταβολή ίδιας συμμετοχής λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων επιχορήγησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και αναλυτικό πίνακα με τα SerialNumber των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ποιοι δεν είναι επιλέξιμοι

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος το 2021 ως κάτοικοι εξωτερικού.

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά το 2021 υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν το 2021 κάτοικος εξωτερικού.

Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση, δηλαδή δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή φωτοβολταϊκού.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)
 • Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (φωτοβολταϊκού και μπαταρίας) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News