Πορτογ

Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης με τους εταίρους του «SMARTA- NET», στην Πορτογαλία, με επίκεντρο την ενίσχυση της αγροτικής κινητικότητας

Ρέθυμνο
Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης με τους εταίρους του «SMARTA- NET», στην Πορτογαλία, με επίκεντρο την ενίσχυση της αγροτικής κινητικότητας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη στη συγκέντρωση αγροτικών δήμων, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών για τη διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισμό μηχανισμών χρηματοδότησης για την ενίσχυση της αγροτικής κινητικότητας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με ακρωνύμιο «SMARTA- NET», στο οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ως πόλη-φάρος, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαπροσωπική συνάντηση στην πόλη Εβόρα της Πορτογαλίας στις 14-16 Μαΐου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το έργο SMARTA-NET που υποστηρίζεται από τη DG MOVE (Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαικής Επιτροπής), σε συνεργασία με την ADRAL (Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης του Alentejo).

Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη στη συγκέντρωση αγροτικών δήμων, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών για τη διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισμό μηχανισμών χρηματοδότησης για την ενίσχυση της αγροτικής κινητικότητας.

Στις 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 3 διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλάμβαναν ποδηλατική ξενάγηση κατά μήκος της οικολογικής διαδρομής γύρω από την πόλη της Έβορα, επίσκεψη σε αγροτικούς οικισμούς ώστε να προβληθούν τα έργα αγροτικής ανάπτυξης και περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Έβορα.

Στις 15 και 16 Μαΐου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στρατηγικών για την ενσωμάτωση της αγροτικής κινητικότητας, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα υπεραστικά και περιφερειακά δίκτυα λεωφορείων, τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες βασικές υπηρεσίες, την αύξηση της επιβατικής κίνησης και την ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού και διαχείρισης της κινητικότητας.

Διοργανώθηκε επίσης ειδική σύνοδος για να συζητηθεί το μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Κινητικότητας (ERMN), με επίκεντρο το πεδίο εφαρμογής, τη διακυβέρνηση, τις υπηρεσίες κ.λπ. Η εκδήλωση στόχευε να πληροφορήσει και να παροτρύνεις τους συμμετέχοντες στο να υποστηρίξουν θέματα αγροτικής κινητικότητας και να προωθήσουν θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους. Η εκδήλωση απευθύνθηκε κυρίως στα μέλη του ERMN, στα οποία περιλαμβάνονται αγροτικοί δήμοι, περιφέρειες, κομητείες, ομάδες δράσης Leader κ.λπ.

Στη διήμερη αυτή συνάντηση συμμετείχαν εκτός από το Δήμο Ρεθύμνης, και οι Δήμοι Χανίων, Πλατανιά και Αγίου Νικολάου. Τον Δήμο Ρεθύμνης εκπροσώπησαν ο Κος Άγγελος Μαλάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Θεμάτων, Προγραμματισμού και δημοτικής περιουσίας Δήμου Ρεθύμνης και η Κα Ψωρογιάννη Άννα, συντονίστρια της ομάδας  SMARTA - NET .

Υπενθυμίζουμε ότι στο δίκτυο του Smarta-Net συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς ως πόλεις-φάροι:

  • Ρέθυμνο, Ελλάδα
  • Κιλκένι, Ιρλανδία
  • Βίντζεμε, Λετονία
  • Περιφέρεια Κούσελ, Γερμανία
  • Περιφέρεια Κάλμαρ, Σουηδία
  • Νάρνη, Ιταλία
  • Μαδέιρα, Πορτογαλία
  • Σαλέσκα, Σλοβενία
  • Ζντρούζενι Ρούζε,Τσεχία

Το Δίκτυο SMARTA-NET στοχεύει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της μετακίνησης σε ημιαστικές, αγροτικές, περιαστικές και απομονωμένες περιοχές, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης και ενεργής συμμετοχή σε δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης ικανοτήτων των στελεχών του δικτύου.

Για να μαθαίνετε την πρόοδο των εργασιών, τις πρακτικές και τα επόμενα βήματα του Δικτύου SMARTA-NET μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Δικτύου στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://www.smarta-net.eu/

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News