9

Συνεχίζεται η αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου

Λασίθι
Συνεχίζεται η αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση ως και την 15η-04-2024 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επαπειλούμενη κατάργηση δικαστικών δομών ενόψει της ψήφισης του νέου δικαστικού χάρτη

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 01/04/2024 και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επαπειλούμενη κατάργηση δικαστικών δομών ενόψει της ψήφισης του νέου δικαστικού χάρτη που θέτει σε κίνδυνο τα Ειρηνοδικεία του νομού Λασιθίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συνέχιση της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου έως και την 15η-04-2024, ημέρα Δευτέρα, οπότε και θα συγκληθεί εκ νέου η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα ως προς την αποχή ισχύει:

· από τα ακροατήρια όλων των δικών (αστικών, ποινικών και διοικητικών) συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Δημοσίου Τομέα, των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων.  
· από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης Τραπεζών και funds, και
· από την κατάθεση δικογράφων νομικής βοήθειας.

Επιτρέπεται η παράσταση σε:

-    Συναινετικές εγγραφές και άρσεις προσημειώσεων υποθηκών.
-    Αυτόφωρα και Συνοδείες. 

Άδειες θα χορηγούνται μόνο:

- Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.
- Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών.
- Σε άκρως κατεπείγουσες περιπτώσεις άδειας ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων υποθέσεων.
- Σε αναστολές και ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.
- Σε αντιρρήσεις, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.
- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α’ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στον β’ βαθμό.
- Στις ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατούμενων, εν όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα (10) μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε (15) μήνες σε περίπτωση σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

Δεν απαιτείται άδεια:

- Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης κατά την τακτική διαδικασία
- Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και
- Για την κατάθεση προσθήκης αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

Ως προς τις αναβολές:

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωσή του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.
Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια: Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.
Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρ. 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων όπως μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το Δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και ΝΠΔΔ με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους νομικής βοήθειας ή ευεργετικής πενίας.
 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News