ΑΣΤΕΚ: Καταγγελία για μη ισότιμη μεταχείριση των αποφοίτων Τουριστικών Σχολών

Λασίθι
ΑΣΤΕΚ: Καταγγελία για μη ισότιμη μεταχείριση των αποφοίτων Τουριστικών Σχολών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι απόφοιτοι των σχολών σε Κρήτη και Ρόδο ζητούν ακρόαση από τους υπουργούς Τουρισμού και Παιδείας

Ακρόαση από τους υπουργούς Τουρισμού και Παιδείας για να τους εκθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με την υποβάθμιση των πτυχίων τους ζητούν οι απόφοιτοι  των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Α.Σ.Τ.Ε) του Αγίου Νικολάου Λασιθίου και της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Φοιτητών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Α.Σ.Τ.Ε) απέστειλε προς τα αρμόδια υπουργεία (Τουρισμού και Παιδείας) εξώδικη δήλωση-όχληση-διαμαρτυρία μετά προσκλήσεως ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης δημόσιας αρχής, καταγγέλλοντας την υποβάθμιση των πτυχίων των αποφοίτων των Τουριστικών Σχολών,  τα οποία όπως σημειώνουν λογίζονται ως εφάμιλλα των ΙΕΚ, παρότι οι απόφοιτοι έχουν περάσει από τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. 

Στην εξώδικη δήλωσή τους αναφέρουν συγκεκριμένα τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Φοιτητών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Α.Σ.Τ.Ε) όπως νομίμως εκπροσωπείται» αποστέλλει «εξώδικη δήλωση- όχληση-διαμαρτυρία-μετά προς

Α) Το υπουργείο Τουρισμού, Βασιλίσσης Σοφίας Αμαλίας αριθμός 12 Αθήνα, όπως νομίμως εκπροσωπείται –Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαιδεύσεως

Β) Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 37, Αμαρούσιον Αττικής, όπως νομίμως εκπροσωπείται- Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.

Α .  Ευσύνοπτο ιστορικό

Είναι πρόδηλο ότι ήδη έχουμε απευθυνθεί εις υμάς, (προς τον κ. Βασίλειο Κικίλια, προς την κα Νίκη Κεραμέως, προς την υφυπουργό κ. Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό κ. Άγγελο Συρίγο). πλειστάκις έχοντας θέσει, το μείζον τούτο ζήτημα, αναφορικώς με το ακανθώδες και καίριο  ζήτημα, ως προς τη χορήγηση πτυχίου, υπό ων Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαιδεύσεως (Α.Σ.Τ.Ε), ενάντια εις το υφιστάμενο καθεστώς, κατάφωρα άδικης και μη ισότιμης μεταχειρίσεως, εν σχέσει ως προς άπαντες του ετέρους φοιτητές, εις αντίστοιχα Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ανώτερη και ανώτατης εκπαίδευσης απανταχού ανά την Επικράτεια.

Παρά τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες, κατά καιρούς εκπροσώπων, παρουσία των γονέων, δια σωρείας εγγράφων ή αλλεπάλληλων υπομνημάτων προς αμφότερα τα υπουργεία (δυναμικές κινητοποιήσεις προσωρινής αναστολής λειτουργίας και της σχολής και συμβολικής καταλήψεως, ως το έσχατο κλιμακούμενο μέσο πιέσεως) αλλά και εν ταυτώ προς τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες ίνα αναδειχθεί το ζέον τούτο ζήτημα, το οποίο παρασιωπάται, ούχ ήττον, ενδημά ανεπίλυτο, συντηρώντας μία σωρεία προβλημάτων, τα οποία βαρύνουν αφενός τους τελειόφοιτους της εν λόγω σχολής και εξ ετέρου απασχολούν επιπροσθέτως και τους νεοεισελθέντες.

Β Η μη ισότιμη μεταχείριση των Α.Σ.Τ.Ε

1) Οι πτυχιούχοι των ΑΣΤΕ παρότι είχαν εισαχθεί στις Σχολές με την διαδικασία των Πανελληνίων, με ό,τι τούτο συνεπάγεται ως προς την υψηλή βαθμολογία φοιτήσεως, το πτυχίο τους λογίζεται εκ της Πολιτείας ως εφάμιλλο των Ι.Ε.Κ, δηλονότι ως υποβαθμισμένο και τούτο έχει ως εξής :

Εις την Ελλάδα υπάρχουν δύο σχολές ΑΣΤΕ (Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων) μία στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και μία στη Ρόδο.

Η Σχολή σήμερα έχει 8 εξάμηνα (4 χρόνια σπουδών), και επιπλέον 9 μήνες πρακτική και δεν εξισούται εισέτι με ΑΕΙ, αλλά με τίτλο σπουδών, ισόβαθμο και ομότιμο με πτυχίο μεταλυκειακής εκπαιδεύσεως ήτοι Ινσιτούτο επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ΙΕΚ.

Προ δε της ανωνατοποιήσεως των ΤΕΙ, είχε 7 εξάμηνα σπουδών και επιπλέον 9 μήνες πρακτική, εντούτοις όμως όσοι είχαν εισαχθεί στην Σχολή, είχαν την προοπτική να καταταγούν εις το 6ο εξάμηνο σπουδών, συναφών τεχνολογικών ιδρυμάτων των ΑΤΕΙ (ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων), σύμφωνα με την ΚΥΑ 16627/7-8-2008 ΦΕΚ1671/τ.Β/18-08-2008.

Η ως άνω διάταξε εξασφάλιζε ένα δίαυλο, μία οδό για πτυχίο 6ης βαθμίδας και δια μεταπτυχιακές σπουδές, πληροφορία ή οποία ήτο αναρτημένη εκ προοιμίου, εις την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της  Σχολή, άχρι και την διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων του 2020-2021 (δηλαδή οι υποψήφιοι φοιτητές των Πανελληνίων του έτους 2020-2021, είχαν λάβει γνώσει ότι το εν λόγω πτυχίο εξασφάλισε απρόσκοπτα την είσοδο τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα).

Με γνώμονα αυτήν την προοπτική, πολλοί φοιτητές, επένδυσαν το μέλλον τους εις την εν λόγω Σχολή, όπου ενδεχομένως εις τον αντίποδα, εάν και εφόσον στερούνταν της εν λόγω δυνατότητας, ίσως θα επέλεγαν να δηλώσουν εις το μηχανογραφικό τους έγγραφο ενόψει των Πανελληνίων, κάποια ετέρα Σχολή, πλην όμως τούτο, (ως εξάλλου μνημονεύεται εις απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού Α.Π 22278/16-12-19 σε ερώτηση γονέα, ότι ουδόλως έχει καταργηθεί ο Νόμος, πλην όμως έχει ανακύψει ζήτημα εφαρμογής με συμπληρωματική ρύθμιση. Η αναβάθμιση καθίσταται η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Τουρισμού),μεταγενέστερα επί τη πράξει, καταργήθηκε, με αποτέλεσμα η διαγραφόμενη προοπτική, αμιγώς λήψεως πτυχίου 6 και μεταπτυχιακού σε Ανώτερα-Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εις την ημεδαπή εξέλειψε, με μόνη μόνον δυνατότητα αμιγώς το εξωτερικό.

Ωστόσο το υπουργείο Τουρισμού μας είχε απαντήσει δυνάμει του ΑΠ 22278/16-12-2019 έγγραφο επί λέξει το οποίο εκθέτω εν παρόδω διεξοδικώς  ως εξής :

“Σε ό,τι αφορά την δυνατότητα των αποφοίτων ΑΣΤΕ να κατατάσσονται στο 6ο εξάμηνο απουδών των ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε, ότι από το συνδυασμό των διατάξεων, οι οποίες, είναι σε γνώση της υπηρεσίας μας, η με αριθ. 16627/7-8-2008 κοινή απόφαση υπουργών Εθνικής Παιδείας Θρησκευμάτων και Τουρισμού “Πρόσβαση Αποφοίτων ΑΣΤΕ του ΟΤΕΚ στα ΤΕΙ”, δεν έχει καταργηθεί ούτε ρητά αλλά ούτε και ως προς περιεχόμενό της. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων, των οποίων, η μεταβατική λειτουργία συνεχίζεται μέχρι την αποφοίτηση των εγγεγραμμένων σε αυτά σπουδαστών- έχουν πλέον ενταχθεί στα Πανεπιστήμια με νέα προγράμματα σπουδών, έχει ανακύψει αναπόφευκτα ζήτημα εφαρμογής για την αντιμετώπιση του όποιου ενδέχεται να απαιτηθεί συμπληρωματική νομοθετική ρύθμιση”.

Ακολούθως τον Δεκέμβριο του 2020 ψηφίστηκε Νόμος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δυνάμει του οποίου αναβαθμίστηκε το πρόγραμμα σπουδών, από 7 εξάμηνα, εις 8, πλέον της σταθεράς συνιστώσας 9μηνης πρακτικής, το οποίο θα ίσχυε έναντι απάντων των φοιτητών δυνάμει της υπ. αριθ. 20071 αποφάσεως του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δυνάμει του, ΦΕΚ 5824/30-12-2020 τ. Β (τον οποίο υπέγραφε η υπουργός κ. Κεραμέως και ο υφυπουργός κ. Κονσόλας και θα ήταν η αρχή της αναβάθμισης της Σχολής όπως είχε υποσχεθεί ο τέως Υφυπουργός κ Κονσολάς στους φοιτητές ΑΣΤΕ, εις τηλεδιάσκεψη η οποία είχε λάβει χώρα αρχάς Δεκεμβρίου εν έτεί 2020,)  πλην όμως τούτο, εν τέλει, δεν θα είχε αναδρομική  ισχύς, αλλά θα ίσχυε εφεξής δια τους νεοεισελθέντες σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 συμφώνως προς το ΦΕΚ 5057/τ.Β’ 01.11.2021 Κ.Υ.Α), οι οποίοι όμως, παρά ταύτα, θα ελάμβανον πτυχίο επιπέδου 5, και ουχί Πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως.

Με την ανωτατοποιήση των ΤΕΙ, οι λοιπές σχολές της χώρας αναβαθμίστηκαν προσηκόντως (αστυφυλάκων, Πυροσβεστική, εκκλησιαστικές, ναυτικού), οι οποίες ήταν και αυτές ομοταγούς προηγουμένως επιπέδου 5, εξαιρουμένων όλως παραδόξως αμφοτέρων των ΑΣΤΕ (Κρήτης και Ρόδου).

2) Οι φοιτητές των εν λόγω σχολών, στερούνται εισέτι και σήμερον όλων σχεδόν των προνομίων τα οποία απολαμβάνουν δεόντως οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως :

Α) η παροχή στέγασης και σίτισης, εις τους ανήκοντες εις τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,

Β) τα φοιτητικά συγγράμματα μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΣ»,

Γ) τη συμμετοχή προς το πρόγραμμα ανταλλαγή φοιτητών εις την αλλοδαπή, πρόγραμμα «ERASMUS» ( παρά το γεγονός της ισότιμης εντάξεως των σχολών της ΑΣΤΕΚ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις τον Πανεπιστημιακό Χάρτη, ERASMUS+2014), δηλονότι αναγνωρίζει ότι η Σχολή πληροί τις αδήριτες προϋποθέσεις συμμετοχής των 240 διδακτικών μονάδων και παρέχει εις αυτήν τη δυνατότητα συμμετοχής.

Δ) τη συμμετοχή σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και υποτροφιών, του ΙΚΥΕΚΟ,

Ε) η «Ψηφιακή μέριμνα», και πολλά έτερα, παρά το γεγονός ότι ο Νόμος  30746/ΓΔ8/13-3-2021 τους περιελάμβανε : Σχολές ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαιδεύσεως, οι οποίες ουδόλως εμπίπτουν εις την αρμοδιότητα του ΥΠΑΙΘ).

3) Είναι πρόδηλο ότι ο στόχος των ΑΣΤΕ και του εν γένει προγράμματος Σπουδών, συνίσταται εις την άρτια και εμπεριστατωμένη εκπαίδευση ανώτερων στελεχών για τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Κατ’ έτος, ήδη αρχής γενομένης εκ του  έτους 1956 και εντεύθεν δια την  ΑΣΤΕΡ και μετά ταύτα δια το 1995, για την ΑΣΤΕΚ, εισάγονται στις δύο προρρηθείσες Σχολές κατά μέσο όρο 250 φοιτητές παρά τις όποιες σοβούσες χρόνιες δυσχέρειες, με αποτέλεσμα να αποφοιτά ένα αντίστοιχα άρτιος εκπαιδευτικά αριθμός φοιτητών, ο οποίος απορροφάτε αμελλητί, εκ της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, συμβάλλοντας ούτως, εις την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών, ιδίως εις την εστίαση και την φιλοξενία.

Τούτο δε τεκμαίρεται αδιαμφισβήτητα, εκ του μείζονος αριθμού των πτυχιούχων, οι οποίοι έχουν καταλάβει θέσεις ευθύνης εν γένει εις την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Δυνάμει όμως των ανωτέρω και λόγω της κρατικής αβελτηρίας και πολιτικής ολιγωρίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ως άνω εξελίξεως ως προς το επίπεδο των σπουδών, ιδία εκ της ακαδημαϊκής χρονιάς, 2021-2022, οι Α.Σ.Τ.Ε εφαρμόζουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, με επαύξηση των εξαμήνων σπουδών από 7 εις οκτώ, πλέον της σταθερής εννεάμηνης πρακτικής εξάσκσησης, το οποίο όμως όλως αντιφατικώς αγάγει εις την λήψη πτυχίου ομοιόβαθμο με τα Ι.Ε.Κ και ούχι Πανεπιστημιακό, τούτη η ακατάληπτη εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών μεγάλου αριθμού φοιτητών.

Τα ως άνω αντικείνται καταδήλως και προσκρούουν πασιδήλως προς το άρθρο 16 παράγραφος 7 της ημεδαπής Συνταγματικής εννόμου τάξεως, εις την οποία διαλαμβάνεται ρητώς το εξής : « Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές».

Ομοίως συναφές περιεχόμενο κατοχυρώνει και το NATIONAL EDUCATION SYSTEMS EURIDISE 31-3-2021 «..Τέλος η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική Εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας. Η φοίτηση σ’ αυτές ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 3 ΕΤΗ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν : ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού», το οποίο όμως εν τοις πράγασμι, παρακάμπτει όλως παραδόξως τον Νόμο.

Η αντίφαση δηλαδή αφενός να αναβαθμίζεται ο χρόνος εκπαίδευσης καθώς και ο συνεπαγόμενος χρόνος δυσκολίας και να υποβαθμίζεται το πτυχίο την στιγμή την οποία συνιστά ανυπερθέτως μία κορυφαία σχολή, από άποψη εκπαιδεύσεως, συνδυάζοντας την θεωρητική με την πρακτική κατάρτιση ούτως ώστε να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ως προς την βιομηχανία του Τουρισμού εις την Ελλάδα.

Γ) Το μέλλον των Σχολών

Η ως άνω σχολή συνιστά το θέμεθλον συγκεκριμένης στόχευσης σπουδών ιδίως δια τον πυλώνα της εθνικής οικονομίας και αντί να θωρακίζεται νομικά, ως προς τις δυνατότητες των φοιτητών αλλά και τα μετέπειτα ισχυρά επαγγελματικά τους δικαιώματα ή την δυνατότητα περαιτέρω επιστημονικής εξέλιξης τους, το πτυχίο τους να υποβαθμίζεται (έχουν εν τέλει ολιγότερα δικαιώματα, από τους αποφοίτους διετούς φοιτήσεως των ΙΕΚ, για τους οποίος ο Ν. 4763/2020 έχει προβλέψει δυνατότητα κατάταξης εις τα ΑΕΙ της χώρας) και οι σπουδές τους, ολίγον κατ’ ολίγον, περιθωριοποιούνται, με αποτέλεσμα, αντί οι εν λόγω Σχολές, δια τους ως άνω ιδιαίτατους λόγους να αποτελέσουν διεθνές πόλο έλξης και έτερων φοιητητών λόγω ότι το αντικείμενο καθίσταται αρρήκτως συνδεδεμένο με την βαριά βιομηχανία της Πατρίδας μας, να τείνει να παρακμάσει έτι περαιτέρω.

Οι φοιτητές, η πανελλήνια ένωση ξενοδόχων, οι εκπαιδευτικοί των σχολών, έχουν προβεί εις ούκ ολίγες εξωδικαστικές ενέργειες, επιδιώκοντας να προαχθεί η λυσιτελέστερη λύση ως προς την διευθέτηση του πολύπτυχου τούτου ζητήματος, πλην όμως προ στιγμή ατελεσφόρως, διότι άπασες οι συντονισμένες προσπάθειες προσκρούουν απλώς εις την επικοινωνιακή διαχείριση της υποθέσεως και εν τέλει εις την διαιώνιση ενός τόσο μείζονος και καίριου ζητήματος, καθόσον αφορά όχι μόνον την οικεία φοιτητιώσα νεολαία, την θεσμική θωράκιση της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά εν γένει την πρόσθετη και εμπεριστατωμένη οργάνωση και εξέλιξη της Ελλάδας διεθνώς.

Δ) Η αλληλουχία των δικαίων αιτημάτων μας

Δυνάμει των ως άνω συνάγεται το εξής, ότι εξακολουθούμε ομοθυμαδόν να εμμένουμε δυναμικά εις τις αντικειμενικά δίκαιες θέσεις και πάγια αιτήματά μας ως εξής :

Την προσήκουσα ανωτατοποίηση των ΑΣΤΕ, ούτως ώστε να χορηγούν άνευ ετέρου τινός πτυχίο –επιπέδου 6-, ήτοι Πανεπιστημιακού τύπου, ένεκεν και συνεπεία της πολυετούς καταρτίσεως (8 εξάμηνα και 9 μήνες πρακτική δια την λήψη του πτυχίου).

Την ως άνω εφαρμογή χορήγησης πτυχίου –επιπέδου 6- τόσο δια τους εισαχθέντες του 2022 όσο και δια τους σπουδαστές, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει εισέτι τις σπουδές τους (ήτοι δια τους δευτεροετείς , τριτοετείς και τους επί πτυχίω), άλλως την επαναφορά της ισχύος των διατάξεων της ΚΥΑ 16627/07-08-2008, ΦΕΚ 1671/γ.β/18-8-2008, βάσει της οποίας οι σπουδές έχουν πρόσβαση σε πτυχίο ΑΕΙ και συνακολούθως εις μεταπτυχιακές σπουδές.

Την εξάλειψη της δυσμενούς διακρίσεως των σπουδαστών των ΑΣΤΕ εν σχέσει προς τους σπουδαστές άλλων σχολών της χώρας μας, όπως αυτή προκύπτει αιτιωδώς εκ του διαληφθέντος ως άνω περιεχομένου αλλά και των συνεχών και αλλεπάλληλων έγγραφων και μη διαμαρτυριών μας.

E Αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες

Παρά τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες ,  κατά καιρούς εκπροσώπων  φοιτητών,  και γονέων η κατάσταση ενδημεί ανεπίλυτη και μη διευθετημένη με αποτέλεσμα πάμπολλοι φοιτητές να νιώθουν εξαπατημένοι και έκθετοι καθόσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη του μέλλοντός των.

(Ενδεικτικά αναφέρω πρωτοκολλημένες ενστάσεις,  οι οποίες  δεν έλαβαν  απαντήσεις προς το Υπουργείο  Τουρισμού 

1) Άριθμό. Πρωτ 2680/13-12-2021 προς Υφυπουργό κ Κικίλια 2)    Αριθμό Πρωτοτ    250/13-12-2021 , Υφυπουργό κ Ζαχαράκη 3)  Αριθμό Πρωτοκ  263/30-12-2021, κ Ζαχαράκη 

4)  Αριθμό Πρωτοκόλλου   8634/29-04-2922 αίτηση απάντησης στις προηγούμενες πρωτοκολλημένες επιστολές  5)  Αριθμό Πρωτοκόλλο    130/ 04-01-2023 επίσης αίτηση απάντησης 6)  Αριθμό Πρωτοκόλλου      162812/13-01-2021 επιστολή γονέων 

Επειδή τα ως άνω καθίστανται βάσιμα και αληθή.

Επειδή τα έχουμε θέσει επανειλημμένως προς άπαντες τους συναρμόδιους θεσμικούς φορείς, προς λήψη γνώσεως και εν γένει περαιτέρω ευαισθητοποιήσεως προς το εν λόγω κρίσιμο και καίριο ζήτημα.

Επειδή είμεθα διατεθειμένοι δια παντός πρόσφορου νομίμου τρόπου, να διεκδικήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας δια την κατάφωρη τούτου αδικία, ως προς την ιταμώς υποτιμητική αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολιτείας.

Επειδή πρόκειται δια ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών, εν συνδυασμό με τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς, τους ξενοδόχους οι οποίοι καταφάσκουν το εν λόγω εγχείρημα, εκδηλώνοντας στεντορείως την έντονη δυσαρέσκειά τους προς την εν γένει στάση της Πολιτείας.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Καταρχάς την ακρόασή μας υπό αμφοτέρους τους Υπουργούς, ίνα εκθέσουμε μετά συνοπτικής ακρίβειας τις απόψεις μας, εγχειρίζοντας σας, ενδεικτικά, τα πεπραγμένα, των μέχρι τούδε, ορισμένων και στοχευμένων ενεργειών δια εγγράφων, διότι πρόκειται δια ένα χρονίως σοβούν ζήτημα το οποίο πλήττει καίρια ένα μεγάλο μέρος της Επικράτειας, όντας αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τον τουρισμό διότι, τοιουτοτρόπως, υποβαθμίζοντας τις σχολές ΑΣΤΕ, θίγεται αυτοδικαίως εκ παραλλήλου το κύρος και την ποιότητα των σπουδών των φοιτητών.

Ως εκ τούτου δια του παρόντος προσβλέπουμε εις μία μορφή συνεργασίας, προκειμένου να εξευρεθεί μία βιώσιμη αντικειμενικά δίκαιη λύση, προσδίδοντας εις τον Τουρισμό το βάθρο το οποίος της αρμόζει αναγορεύοντας τις ως άνω σχολές σε πόλο έλξης φοιτητών εκ του εξωτερικού, δοθέντος ότι η βαριά βιομηχανία τρόπον τινά, συνιστά ο τουρισμός εις την Ελλάδα.

Εις την διάθεσή σας δια οποιαδήποτε εκ του συστάδην επικοινωνία ή ενδεικτική αποστολή στοιχείων.

Ακολουθούν οι υπογραφές των σπουδαστών

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα εξώδικη δήλωση προς τους καθ’ ών, προκειμένου να λάβουν πλήρως γνώση του διαληφθέντος περιεχομένου του παρόντος, προς γνώση και συμμόρφωση».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News