ΔΥΠΑ

Αντιδράσεις για τη νέα υπερ-Υπηρεσία που έρχεται με την επικείμενη συγχώνευση ΔΥΠΑ Αλικαρνασσού-Ηρακλείου

Ηράκλειο
Αντιδράσεις για τη νέα υπερ-Υπηρεσία που έρχεται με την επικείμενη συγχώνευση ΔΥΠΑ Αλικαρνασσού-Ηρακλείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε ΦΕΚ η συγχώνευση των καταστημάτων ΔΥΠΑ Αλικαρνασσού και Ηρακλείου - «Το εγχείρημα ενέχει υψηλό ρίσκο χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα», φωνάζει η Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Ηρακλείου

Προβληματισμός στην Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κρήτης, νυν ΔΥΠΑ, με την απόφαση περί συγχώνευσης των δύο καταστημάτων του Οργανισμού στο Ηράκλειο, που έγινε γνωστή από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης χωρίς περαιτέρω σχεδιασμό επί του εγχειρήματος τόσο ως προς τον χρόνο, όσο και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. 

Προβληματισμός, όπως ο πρόεδρός της Νίκος Ντερμανάκης είπε στο Ράδιο 98,4, επικρατεί και για τη διασφάλιση της παροχής ποιοτικών χώρων εργασίας στο ανθρώπινο δυναμικό της ΔΥΠΑ, που θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, όπως και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Συγκεκριμένα, στις 07/04/2024 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2098, τεύχος Β) η από 22/03/2024 Απόφαση του διοικητή της ΔΥΠΑ αναφορικά με τη συγχώνευση των Υπηρεσιών ΚΠΑ 2 Νέας Αλικαρνασσού και ΚΠΑ 2 Ηρακλείου Κρήτης, σε Υπηρεσία υπό την ονομασία ΚΠΑ 2 Ηρακλείου. Αναφέρεται επίσης ότι από αυτή «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού» και ότι εκπορεύεται από «την ανάγκη ποιοτικότερων παροχών από τη ΔΥΠΑ προς τους πολίτες».
«Πόσο αληθινά όμως είναι τα ανωτέρω και πόσο πλήρη;», διερωτήθηκε ο Νίκος Ντερμανάκης. 

Επεσήμανε ότι η ανάγκη για ποιοτικότερες παροχές από τη ΔΥΠΑ προς τους πολίτες δεν εξασφαλίζεται με μια συγχώνευση δομών και Υπηρεσιών της και πως η επιδίωξη ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες δε θα πετύχει αν δε συνυπολογίσει κατά τον σχεδιασμό και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήψη των όποιων αποφάσεων τα αποτελέσματα από τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους, καθώς και αν δε διασφαλίσει την παροχή ποιοτικών χώρων εργασίας στο ανθρώπινο δυναμικό, που θα εξυπηρετήσει τους πολίτες. 

Η Ένωση Υπαλλήλων υποστηρίζει ότι «ποιοτικές παροχές και υπηρεσίες προς τους πολίτες σημαίνει ουσιαστική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διαλειτουργικότητα πληροφοριών και συστημάτων, βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προγραμματισμού δράσεων, διοίκησης, οργάνωσης και υποστήριξης των εργασιών και των διαδικασιών της ΔΥΠΑ, γενικότερα.  Ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες-άνεργους και τις επιχειρήσεις σημαίνει διαβούλευση με το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΥΠΑ, που καθημερινά βρίσκεται σε επαφή με τους συναλλασσόμενους και την αγορά, προκειμένου οι δράσεις και τα προγράμματα που διαμορφώνονται να διαθέτουν εκείνες τις κρίσιμες πληροφορίες που θα συμβάλουν στην επιτυχία τους. 

Αντίθετα, οι ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δε θα επιτευχθούν με τα λάθος σχεδιασμένα προγράμματα και Ολοκληρωμένες Δράσεις, οι οποίες προκαλούν black-out στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, δεν έχουν αποτέλεσμα για τους ανέργους και τις επιχειρήσεις, ενώ επιλέγεται η μετακύλιση της ευθύνης στους υπαλλήλους της πρώτης γραμμής, αντί στους εμπνευστές αυτών των Προγραμμάτων, που για μία ακόμη φορά δεν μπόρεσαν να βρουν τον σωστό χρόνο και τον σωστό τρόπο. 
Ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δε θα προσφέρει κανένας “συνεργάτης” της ΔΥΠΑ μέσα από τις επαναλαμβανόμενες προσβλητικές εντολές, χαρακτηρισμούς και τελεσίγραφα, που δεν έχουν την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα, το μέγεθος της δουλειάς που πρέπει να ολοκληρωθεί, υπό χρονοβόρες διαδικασίες, ασαφείς οδηγίες και σοβαρές ελλείψεις σε υποστήριξη και εργαλεία. 

Ποιοτικές υπηρεσίες προς τους ανέργους δεν επιτυγχάνονται με το να έχουν μετατραπεί οι εργασιακοί σύμβουλοι σε “τιμωρούς” και “κυνηγούς κεφαλών-ανέργων”. Οι άνεργοι, ολοένα και περισσότερο, “γυρνάνε την πλάτη τους” στη ΔΥΠΑ και δεν εμπιστεύονται τους εργασιακούς συμβούλους. Η “εξατομικευμένη προσέγγιση” και το “ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης” έχουν καταστεί πλέον “κρύα” ανέκδοτα. 

Ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δε θα καταφέρει να προσφέρει καμία Υπηρεσία, που αντιμετωπίζει σοβαρά κτηριακά προβλήματα και που οι εργαζόμενοι στοιβάζονται σε ακατάλληλους και περιορισμένους χώρους εργασίας». 

«Κανείς δεν αγνοεί τα κτηριακά προβλήματα» 

«Το ΚΠΑ 2 της Νέας Αλικαρνασσού έχει τεράστιο κτηριακό πρόβλημα, ενώ αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες Υπηρεσίες της Κρήτης, με την κατάσταση των κτηρίων τους να αποτελεί ντροπή για την εικόνα του Οργανισμού, τους εργαζομένους σε αυτά και φυσικά για τους πολίτες που εξυπηρετούμε ή εκπαιδεύουμε», υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι. 

«Ωστόσο, η δημιουργία μιας υπερ-Υπηρεσίας για τον νομό Ηρακλείου δε θα εξυπηρετήσει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς το συναλλασσόμενο κοινό και τις επιχειρήσεις, αν πρώτα δεν εξασφαλιστούν σημαντικοί παράγοντες, όπως η σωστή επιλογή του τόπου εγκατάστασης της νέας υπερ-Υπηρεσίας, η επάρκεια και κυρίως η καταλληλόλητα των χώρων εργασίας και εξυπηρέτησης του κοινού. 

Η μετακίνηση του ΚΠΑ 2 της Νέας Αλικαρνασσού, συνέπεια της απόφασης συγχώνευσης, είναι πλέον δεδομένη. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη και αποδεκτή η εγκατάσταση της νέας υπερ-Υπηρεσίας σε τόπο ακατάλληλο και σε ανεπαρκείς και ακατάλληλους κτηριακούς χώρους. Ως τέτοιο, ακατάλληλο τόπο εγκατάστασης, θεωρούμε ότι είναι η σημερινή περιοχή εγκατάστασης του ΚΠΑ 2 Ηρακλείου. 

Η μετακίνηση του ΚΠΑ 2 της Νέας Αλικαρνασσού, συνέπεια της απόφασης συγχώνευσης, σαφώς και θα διαταράξει την οικογενειακή καθημερινότητα και τον προϋπολογισμό των εργαζομένων. Ωστόσο, και προς τιμήν τους, οι εργαζόμενοι του ΚΠΑ 2 της Νέας Αλικαρνασσού ουδέποτε το πρόταξαν ως βασικό και κύριο πρόβλημα. 

Το ΚΠΑ 2 της Νέας Αλικαρνασσού εξυπηρετεί πλήθος άνεργων και επιχειρήσεων, που θα επιβαρυνθούν αν χρειαστεί να μετακινηθούν σε μια περιοχή που δε θα εξυπηρετείται από τις κύριες γραμμές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου.

Η περιοχή που βρίσκεται το ΚΠΑ 2 της Νέας Αλικαρνασσού απέχει σημαντικά από την περιοχή της σημερινής εγκατάστασης του ΚΠΑ 2 Ηρακλείου. Η επιλογή της τελευταίας για την εγκατάσταση της νέας υπερ-Υπηρεσίας θα επιβαρύνει ένα σημαντικό τμήμα των συναλλασσόμενων και των εργαζομένων, καθώς όλοι τους θα έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες για τη μετάβαση-πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο, είτε με τη χρήση ιδιωτικού οχήματος, είτε με τη χρήση περισσότερων του ενός Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια επιλογή συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση των συναλλασσόμενων και των εργαζομένων, ενώ ιδιαίτερα σημαντική θα είναι και η επιβάρυνση των ανέργων σε όρους χρόνου, προκειμένου να είναι συνεπείς. 
Η νέα υπερ-Υπηρεσία θα γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων από πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ θα αυξηθεί δραματικά η αδυναμία τήρησης του χρόνου πραγματοποίησης και διεκπεραίωσης των προγραμματισμένων ραντεβού λόγω της αδυναμίας τήρησης των χρόνων και την καθυστέρηση στην προσέλευση των συναλλασσόμενων, από τις απομακρυσμένες περιοχές. 

Παράλληλα, θα ενταθεί το φαινόμενο και η ανάγκη των επαναλαμβανόμενων κρατήσεων για ραντεβού, γεγονός που θα μειώσει τη συνολική δυναμικότητα εξυπηρέτησης του κοινού από την Υπηρεσία.

Ο τόπος εγκατάστασης της νέας υπερ-Υπηρεσίας θα πρέπει να εξυπηρετεί σε επίπεδο προσέγγισης ισότιμα όλους τους πολίτες του Ηρακλείου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το όποιο όφελος προκύψει από αυτή τη συγχώνευση και συστέγαση θα είναι μικρότερο από το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που θα προκληθεί. 
Συνακόλουθα, σημαντικά θα είναι και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο επίπεδο της εύρυθμης λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας, των σχέσεων και της παραγωγικότητας των εργαζομένων». 

«Απαράδεκτη και αναποτελεσματική η νέα υπερ-Υπηρεσία» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κρήτης θεωρεί ότι η εγκατάσταση της νέας υπερ-Υπηρεσίας στον τόπο και στα κτήρια που βρίσκεται σήμερα το ΚΠΑ 2 Ηρακλείου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης της ΔΥΠΑ είναι απαράδεκτη και αναποτελεσματική, καθώς: 

• Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και ανισότητα σε όρους πρόσβασης και οικονομικής επιβάρυνσης των ανέργων και του κοινού γενικότερα στις εγκαταστάσεις της ΔΥΠΑ. 

• Οι προτεινόμενες και υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ακατάλληλες και ανεπαρκείς για την εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ τα χαρακτηριστικά και η διαρρύθμιση των κτηρίων, όπως για παράδειγμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, της ΔΥΠΑ, δεν είχαν διαμορφωθεί ή υπολογιστεί για τη λειτουργία υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού. 

• Η επιφάνεια των κτηριακών εγκαταστάσεων δεν είναι επαρκής για τη στέγαση του ανθρώπινου δυναμικού της νέας υπερ-Υπηρεσίας, καθώς θα δημιουργήσει πάλι φαινόμενα “σαρδελοποίησης” των εργαζομένων, εικόνα που είναι ιδιαίτερα εμφανής στους χώρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης της ΔΥΠΑ.

• Διαταράσσει σημαντικά την καθημερινότητα και τον προϋπολογισμό των ανέργων και των συναδέλφων του ΚΠΑ 2 της Νέας Αλικαρνασσού, οι οποίοι θα πρέπει να διανύουν απόσταση και περιοχές που χαρακτηρίζονται από έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. 
«Δε μας εκπλήσσει που για άλλη μια φορά οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν κλήθηκαν να συμμετέχουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους σε μια διαδικασία και σε αποφάσεις για τις οποίες έχουν εικόνα, λόγο και που τους αφορούν άμεσα. 
Ωστόσο, οφείλουμε να χαιρετίσουμε ξανά τη συνέπεια της Διοίκησης της ΔΥΠΑ, σε στάσεις και συμπεριφορές που απαξιώνουν τους εργαζομένους και επιβεβαιώνουν ότι η εφαρμογή αναχρονιστικών μεθόδων και διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες στο βιογραφικό της», λέει ο Νίκος Ντερμανάκης. 
 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News