ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Απάντηση Βρούτση σε Κεφαλογιάννη: "Στην εκπόνηση προμελέτης βρίσκεται η νέα πισίνα του ΕΑΚΗ"

Ηράκλειο
Απάντηση Βρούτση σε Κεφαλογιάννη: "Στην εκπόνηση προμελέτης βρίσκεται η νέα πισίνα του ΕΑΚΗ"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Για την πορεία υλοποίησης του έργου κατασκευής της νέας κολυμβητικής κλειστής πισίνας στο ΕΑΚΗ, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, τόνισε ότι βρίσκεται στην εκπόνηση προμελέτης προκειμένου στη συνέχεια θα γίνει η ανάθεση της με την μέθοδο αξιολόγησης μελέτης ενώ η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου προβλέπεται σε τρία έτη μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο

 

Για την κατανομή του χωροχρόνου στις κολυμβητικές εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ο Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο αλλά οι Επιτροπές Διοίκησης των ΕΑΚ οφείλουν να καταρτίζουν το πρόγραμμα χρήσης λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του αρμοδίου οργάνου της οικείας Ομοσπονδίας και πάντα διασφαλίζοντας την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, την διαφάνεια και την ορθή και δίκαιη κατανομή των ωρών.

Αναλυτικά η απάντηση:

 
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Τα υπαγόμενα στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Εθνικά Αθλητικά Κέντρα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν», του Π.Δ. 456/1988 «Οργάνωση και Λειτουργία Γυμναστηρίων» και του Κανονισμού υπ’ αριθμ.: 17112 «Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ Β΄147/11.07.2000).

Ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο που να ρυθμίζει συγκεκριμένα τη διαδικασία κατανομής χωροχρόνου κολυμβητικών δεξαμενών δεν υφίσταται, στον ως άνω όμως Κανονισμό προβλέπεται το θεσμικό
πλαίσιο που εφαρμόζεται στην εν γένει διαδικασία διάθεσης χώρων των Εθνικών Γυμναστηρίων, το οποίο έχει ως εξής:

Όταν αθλητικά σωματεία πρέπει να έχουν τακτικές ώρες προπόνησης για προετοιμασία των αγώνων τους στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια και Διεθνή Πρωταθλήματα, που έχουν ή όχι έδρα το Εθνικό Γυμναστήριο (Ε.Γ.), τότε το αίτημα για χρήση των χώρων το υποβάλλει η αντίστοιχη Αθλητική Τοπική Ομοσπονδία, στη δύναμη της οποίας ανήκει το εκάστοτε σωματείο.
Στις περιπτώσεις καταρτισμού προγραμμάτων αγώνων το αίτημα το υποβάλλει η αντίστοιχη Ομοσπονδία που οργανώνει το πρωτάθλημα.

Η Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.) κάθε Ε.Γ., αφού λάβει υπόψη της την εισήγηση του Προϊσταμένου
του Ε.Γ., εγκρίνει – κατανέμει τις ώρες κατά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και τα γνωρίζει στην αντίστοιχη Ομοσπονδία που έχει υποβάλλει το αίτημα. Το πρόγραμμα αυτό τροποποιείται μόνο με νεότερη απόφαση της Ε.Δ.

 

ΜΑΚΕΤΑ ΠΙΣΙΝΑ ΕΑΚΗ

Με ευθύνη της η κάθε Ε.Δ. ορίζει τις ώρες και ημέρες προπόνησης κάθε σωματείου και διαβιβάζει την έγγραφη απόφασή της στη Διεύθυνση του Ε.Γ. Αλλαγές στις ώρες προπονήσεων σωματείων της ίδιας Ομοσπονδίας γίνονται μόνο μετά από έγγραφο αίτημα της Ομοσπονδίας.

Η Διεύθυνση κάθε Ε.Γ. όταν χορηγούνται ώρες προπόνησης πρέπει να φροντίζει ώστε να υπάρχουν ώρες και για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, κοινό που θα δύνανται να κάνουν χρήση, καθώς και για άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.

Αναφορικά με την τήρηση των κριτηρίων της Κ.Ο.Ε. δέον να σημειωθεί ότι, σταθερή επιδίωξη των Ε.Δ. των Ε.Α.Κ. είναι η κατ’ έτος διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού προγράμματος από το σύνολο των ενδιαφερομένων, το οποίο θα διασφαλίζει την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, τη διαφάνεια της διαδικασίας και την ορθή, δίκαιη και ισόρροπη κατανομή των ωρών.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργατικής προσέγγισης η εκάστοτε Ε.Δ. συνυπολογίζει τα κριτήρια που ανά έτος ανακοινώνει η Κ.Ο.Ε. για την τελική διαμόρφωση του προγράμματος, λαμβάνοντας όμως υπόψη και λοιπές κρίσιμες παραμέτρους, καθώς και νέα δεδομένα που ενδεχομένως προκύψουν καθιστώντας απαραίτητη την αναδιαμόρφωση του προγράμματος.
Υπ’ αυτήν την έννοια δύνανται να συνυπολογίζονται πρόσθετα κριτήρια όπως: η ανάγκη συμπερίληψης νέων σωματείων που αιτούνται τη χρήση του χώρου, η προτεραιοποίηση στην αποδοχή αιτημάτων αθλητικών ομοσπονδιών (εθνικές ομάδες), σωματείων και εν συνεχεία των
φορέων – ιδιωτών, η ιστορικότητα των σωματείων, η προηγούμενη συνεργασία (τακτοποίηση οικονομικών οφειλών, ορθή χρήση των εγκαταστάσεων κ.λπ.).

Τέλος και σε ό,τι αφορά τη νέα κολυμβητική δεξαμενή στο ΕΑΚ Ηρακλείου σας γνωρίζουμε ότι, συμπεριλαμβάνεται στο έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΕΑΚΗ) ΚΡΗΤΗΣ», του οποίου το αντικείμενο είναι η μελέτη και η κατασκευή του κτηρίου του νέου κλειστού Κολυμβητηρίου στο
ΕΑΚΗ, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στη στέγη του, η επέκταση των υφιστάμενων κερκίδων του ανοικτού κολυμβητηρίου, καθώς και η δημιουργία νέου ενιαίου στεγάστρου από μεταλλικό σκελετό, που θα καλύπτει τις υφιστάμενες και τις νέες κερκίδες.

Το Έργο εντάχθηκε στη ΣΑΝΑ 314 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 (Κωδικός Έργου: 2023ΝΑ31400031 5216855), στις 16.05.2023 με Προϋπολογισμό 7.680.000,00€. Την παρούσα στιγμή εκπονείται η προμελέτη του Έργου προκειμένου η ανάθεσή του να γίνει με τη
μέθοδο αξιολόγησης μελέτης (Μελετοκατασκευή). Η πρόβλεψη ολοκλήρωσης είναι τρία έτη μετά την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News