Δικηγόροι Ηρακλείου: Παρατείνεται η αποχή μέχρι την 1η Μαρτίου

Ηράκλειο
Δικηγόροι Ηρακλείου: Παρατείνεται η αποχή μέχρι την 1η Μαρτίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

Στην Γενική Συνέλευση, που έλαβε χώρα σήμερα Δευτέρα (26/2), η Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, αποφάσισε την παράταση της καθολικής αποχής των δικηγόρων του Ηρακλείου από τα καθήκοντά τους μέχρι την Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024. 

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου: 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Η. κατά τη συνεδρίαση της 26ης-2-2024,

Α) Αφού έλαβε υπόψη του:

(α) Την από 23-2-2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

(β) Ότι το Δικηγορικό Σώμα από την πρώτη στιγμή που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης, η οποία αναλήφθηκε χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και χωρίς την συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, υπακούει στα κελεύσματα του ποινικού λαϊκισμού και αποτελεί οπισθοδρόμηση για το ποινικό δίκαιο. Εισάγει «εισαγγελικής» έμπνευσης και σκοπιμότητας διατάξεις, με αυστηροποίηση των ποινών και της έκτισής τους, συρρικνώνει θεμελιώδεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, αυξάνει το όριο του εκκλητού των αποφάσεων και το κόστος άσκησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου και οδηγεί σε ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις, λαμβανομένης υπόψιν και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα σωφρονιστικά καταστήματα της Χώρας.

Το Δικηγορικό Σώμα ανέδειξε θεσμικά τα ζητήματα - προβλήματα που πρόκειται να ανακύψουν, υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδίκησε συντεταγμένα ουσιώδεις τροποποιήσεις.

Το Υπουργείο προέβη σε τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων, αποδεχόμενο σχετικές προτάσεις της Ολομέλειας, οι οποίες αφορούν ιδίως:

Στην διεύρυνση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.
Στην θεσμοθέτηση υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.
Στην τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ, όπου δίδεται πλέον η δυνατότητα και δεύτερης αναβολής για λόγους ανωτέρας βίας.
Στην τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 187 παρ. 6 ΠΚ.
Στην τροποποίηση του άρθρου 336 ΚΠΔ.
Στην πρόβλεψη υποχρεωτικής προκαταρκτικής εξέτασης ή αυτεπάγγελτης προανάκρισης και σε πλημμελήματα αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.
Την εκδίκαση κατ’ έφεση πλημμελημάτων από τριμελή σύνθεση.
Τη διεύρυνση των υποθέσεων που θα περνάνε από την ενδιάμεση διαδικασία των Συμβουλίων.
Το ΔΣ του ΔΣΗ εκφράζει για μία ακόμη φορά την έντονη αντίθεσή του στις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθόσον οι επελθούσες τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του νόμου και δεν αναιρούν τις αρνητικές επιπτώσεις του.

(γ) Ότι η Ολομέλεια στο διεκδικητικό της πλαίσιο έχει προτάξει την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών, την άρση των καταχρηστικών  συμπεριφορών των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και το σεβασμό των δικηγόρων των δανειοληπτών.

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων δεσμεύτηκαν εγγράφως έναντι του δικηγορικού σώματος για τα κάτωθι:

Την δημιουργία γραμμής για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δικηγόρων.
Την απάντηση επί αιτημάτων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών είτε από υπαλλήλους είτε από δικηγόρους ανάλογα με τη φύση του αιτήματος.
Την πενταετή ισχύ των πληρεξουσίων των δικηγόρων των οφειλετών.
Την μη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης κατά οφειλετών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις ν. Κατσέλη (Ν. 3896/10).
(δ) Ότι η Ολομέλεια, ως προς την αναδιάταξη του δικαστικού χάρτη της Χώρας, εμμένει στην προηγούμενη απόφασή της, η οποία έχει ως ακολούθως:

Όλα τα υφιστάμενα σήμερα Εφετεία και Πρωτοδικεία της Χώρας να παραμείνουν ως έχουν.
Ως προς τα Ειρηνοδικεία:
Α. Το Ειρηνοδικείο της έδρας του Πρωτοδικείου να καταργηθεί και να συγχωνευτεί με το Κεντρικό Πρωτοδικείο.

Β. Από τα λοιπά υφιστάμενα σήμερα Ειρηνοδικεία, που θα κριθεί ότι πρέπει να διατηρηθούν ως δικαστικοί σχηματισμοί, μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας:

Όσα Ειρηνοδικεία διαθέτουν σήμερα τις αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό, να λειτουργήσουν ως περιφερειακά Πρωτοδικεία του Κεντρικού με την σημερινή υλική αρμοδιότητα του Μονομελούς.
Όσα Ειρηνοδικεία δεν διαθέτουν σήμερα τις αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό να λειτουργήσουν ως περιφερειακά Πρωτοδικεία, αλλά έχουν κύκλο εργασιών, να συγχωνευθούν με το κεντρικό Πρωτοδικείο και να λειτουργήσουν ως τοπικά καταστήματα αυτού με την σημερινή υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, μέχρις ότου αναβαθμιστούν με την απόκτηση των αναγκαίων υποδομών και προσωπικού.
Η εξειδίκευση των ανωτέρω να γίνει μετά από διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τους κατά τόπο αρμόδιους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, όπου αυτή δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και με την αναγκαία τεκμηρίωση.

(ε) Ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας».

Με τις εισαγόμενες διατάξεις, κατ’ αποδοχή σχετικών αιτημάτων του δικηγορικού σώματος, επέρχεται αύξηση της δικηγορικής ύλης και ενισχύεται ο θεσμικός ρόλος των δικηγόρων, ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται:

α) Η μεταφορά ύλης από τα δικαστήρια στους δικηγόρους, που αφορά:

- στις διαδικασίες εγγραφής επαγγελματικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και αθλητικών σωματείων (Εγγραφή με πράξη δικηγόρου)

- στην έκδοση και παροχή κληρονομητηρίου με πράξη δικηγόρου,

- στην αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας με πράξη δικηγόρου,

- στις προσημειώσεις υποθηκών (Εγγραφή και εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης υποθήκης) με πράξη δικηγόρου

- στην παροχή ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους, που επεκτείνεται πλέον και στη διοικητική δίκη, ενώ καταργείται η σχετική αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων.

β) Η θέσπιση διατάξεων για την καταβολή αποζημιώσεων των υποθέσεων Νομικής Βοήθειας και συγκεκριμένα:

- στους δικηγόρους που παρείχαν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας, κατά τo χρονικό διάστημα από 1.1.2023 έως 31.12.2023,

- στους δικηγόρους που έχουν εκδώσει ειδικά γραμμάτια κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2022 αλλά δεν έκαναν χρήση του άρθρου 69 του ν. 5016/2023 (Α΄ 21),

- στους δικηγόρους που έκαναν χρήση του άρθρου 69 του ν. 5016/2023, ως προς την καταβολή του υπολειπόμενου 20% του συνολικού ποσού αμοιβής

(στ) Ότι η 28η-2-2024 αποτελεί ημέρα μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών με αποχή από τα καθήκοντά μας και με παράλληλες δράσεις για το ζήτημα αυτό την ίδια ημέρα: κατάθεση υπομνήματος των Δικηγορικών Συλλόγων στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή στη Λάρισα ως νομιμοποιηθέντων διαδίκων στην διενεργούμενη προανάκριση, συνέντευξη τύπου και κατάθεση στεφάνου στον τόπο του δυστυχήματος.

(Β) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Δ.Σ.Η.

Αποφάσισε την παράταση της καθολικής αποχήςτων Δικηγόρων Ηρακλείου από τα καθήκοντα τους μέχρι και την Παρασκευή 1-3-2024 με το ήδη ισχύον πλαίσιο αποχής (απόφαση Δ.Σ. της 16ης-2-2024) και ειδικότερα:
Καθολικά από τα ακροατήρια όλων των δικών (ποινικών, αστικών και διοικητικών),
Από τις δίκες της Νομικής Βοήθειας και των αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων.
Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης με εντολείς Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων.
Από αυτόφωρα πλημμελήματα – συνοδείες.
Πλαίσιο αδειών:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, ενόψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

 - Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε αιτήσεις προσωρινά κρατουμένων και κρατουμένων δυνάμει απόφασης προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.  

-Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

-Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

-Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:
- Δεν θα χορηγούνται άδειες:

  α) Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων,

  β) Για συζήτηση αιτήσεων αναστολής (πλην των περιπτώσεων πλειστηριασμών).      

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία - εκτιμώντας την κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω αλλά και την μακρόχρονη καθολική κινητοποίηση των δικηγόρων Ηρακλείου για τα ως άνω ζητήματα, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα που επικρατούν στη συγκεκριμένη συγκυρία - να εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Η. η οποία έχει συγκληθεί εκτάκτως για την 27η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου στο Δικαστικό Μέγαρο, την αναστολή της αποχής, από την Δευτέρα 4-3-2024.
H αναστολή της αποχής από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από 4-3-2024, θα επανεκτιμηθεί από το Δ.Σ. στις 31-3-2024, σύμφωνα με την υλοποίηση ή μη των δεσμεύσεων των ανωτέρω εταιρειών».     

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News