δικηγοροι

Ηράκλειο: Συνεχίζουν την καθολική αποχή οι δικηγόροι - Αναλυτικά το πλαίσιο αδειών

Ηράκλειο
Ηράκλειο: Συνεχίζουν την καθολική αποχή οι δικηγόροι - Αναλυτικά το πλαίσιο αδειών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συνεχίζουν οι δικηγόροι του Ηρακλείου την καθολική αποχή από τα ακροατήρια όλων των δικών (ποινικών, αστικών και διοικητικών). Όπως αποφασίστηκε, η αποχή θα συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου

Αυτό αποφασίστηκε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα 12/2 στη συνεδρίαση του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Η αποχή συνεχίζεται με το υφιστάμενο πλαίσιο και ειδικότερα:

Καθολικά από τα ακροατήρια όλων των δικών (ποινικών, αστικών και διοικητικών),

Από τις δίκες της Νομικής Βοήθειας και των αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων.

Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης με εντολείς Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Από αυτόφωρα πλημμελήματα – συνοδείες.

Πλαίσιο αδειών:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, ενόψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

 - Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε αιτήσεις προσωρινά κρατουμένων και κρατουμένων δυνάμει απόφασης προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 

-Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

-Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

-Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:

- Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων,

β) Για συζήτηση αιτήσεων αναστολής (πλην των περιπτώσεων πλειστηριασμών).     

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά

Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση  δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το Δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News